• Ny heimeside på mandag 29..
  Vi er glade for å kunne lansere vår nye heimeside mandag 29. august! Det har vore eit stort arbeid, men no kan vi...
 • Nattestenging av fv. 55 v..
  Fv. 55 i Høyanger - Vadheim Nattestenging Kyrkjebø Fv. 55 vert stengd ved Ljotebø bru på Kyrkjebø, frå tysdag 23...
 • Vil du ha 4. dose koronav..
  FHI tilrår 4. dose coronavaksine til personar frå fylte 65 år og personar i aldersgruppa 18-64 år med underliggande...
 • Sankthans-/Jonsokbål
  Frå 15. april til 15. september er det forbode å tenne bål i eller i nærleik av skog og i utmark utan løyve frå...
 • Økonomisk rådgjeving
  NAV Høyanger tilbyr økonomisk rådgjeving. Sjekk ut denne filmsnutten for meir informasjon.

Oversikt over tilsette


Plan og forvaltning

Ansatte i avdelingen Plan og forvaltning
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Arealplanleggar 57 71 15 28
Jordbrukssjef 57 71 15 32 992 19 391
Prosjektingeniør 57 71 15 49 922 89 394
Ingeniør kart og oppmåling 57 71 15 38 482 50 738
Byggesakshandsamar 57 71 15 19
Sakshandsamar 57 71 15 30
Leiar tenesteeining plan og forvaltning 57 71 15 47 975 61 255
Skogbruksrådgjevar 476 45 743
GIS ansvarleg 57 71 15 83