• Ny heimeside på mandag 29..
  Vi er glade for å kunne lansere vår nye heimeside mandag 29. august! Det har vore eit stort arbeid, men no kan vi...
 • Nattestenging av fv. 55 v..
  Fv. 55 i Høyanger - Vadheim Nattestenging Kyrkjebø Fv. 55 vert stengd ved Ljotebø bru på Kyrkjebø, frå tysdag 23...
 • Vil du ha 4. dose koronav..
  FHI tilrår 4. dose coronavaksine til personar frå fylte 65 år og personar i aldersgruppa 18-64 år med underliggande...
 • Sankthans-/Jonsokbål
  Frå 15. april til 15. september er det forbode å tenne bål i eller i nærleik av skog og i utmark utan løyve frå...
 • Økonomisk rådgjeving
  NAV Høyanger tilbyr økonomisk rådgjeving. Sjekk ut denne filmsnutten for meir informasjon.

Oversikt over tilsette


Drift og vedlikehald

Ansatte i avdelingen Drift og vedlikehald
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleiar 57 71 15 89 992 06 476
Brannførebyggar 57 71 15 49 470 14 946
Feiar og brannsjef 992 19 394
Vaktmeister 992 19 417
Driftsleiar Utestasjon 57 71 15 95 994 03 962
Bademeister 57 71 27 00 992 19 395
Driftsleiar 57 71 15 39 908 26 064
Koordinerande leiar for reinhald/Hovudverneombod 57 71 15 37 489 57 768
Leiar drift og vedlikehald 57 71 15 34 992 06 416
Sekretær drift og vedlikehald 57 71 15 35
Banemeister Høyanger sentralidrettsanlegg 992 19 418
Avdelingsingeniør VA 57 71 15 42 992 19 393