Økonomisk ytingar

Gjennom livet vil ein kunne kome i situasjonar der ein treng økonomisk hjelp frå det offentlege. Det kan vere økonomiske ytingar frå kommunen, råd og rettleiing i vanskelege økonomiske tider, eller hjelp i form av bustønad til høge buutgifter.

Du finn meir informasjon på hovedsidene:


Om ulike trygdeytingar kan du lese meir på Nav sine sider.