Koronavirus - Covid 19

 Vaksinering      Koronatesting       Siste nytt

Vaksinespørsmål: 992 19 398, mån-tors, kl. 08:00-kl. 15:00. Koronaspørsmål-nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 
Tenester 2018 > Kultur og fritid
Publisert 12.02.2016

Ungdomskafeen er ein uformell møtestad for ungdom, med aktivitetar som m.a. biljard, fotballspel m.m. Det er også data og tv m/play station i lokala.

Maria Brendehaug Petersen er kulturmedarbeidar i Ungdomskafeen.

 

Opningstider (PDF, 353 kB)

Publisert 10.03.2015

Kyrkjebø Ungdomsklubb er eit tilbod for barn/unge frå og med 6. klasse.
 

Opningstider: måndag kl 16.30 - 19.30.

Klubbleiar: Maria Brendehaug Petersen, tlf. 47 45 70 06.

Adresse: Kyrkjebø skule.

 

Kiosk, biljard, fotballspel m.m.

Publisert 25.02.2015

Valhall vart ferdigbygd hausten 1921, og vert i dag nytta som forsamlingslokale til fest og høgtid, samt ei rekke andre arrangement gjennom året.

Kontaktperson: Ellen Vik Milde, tlf. 926 16 022

e-post: ellen.vik.milde@hydro.com

Publisert 15.01.2015

Ungdomsrådet i Høyanger vart starta i 1999 og har gjennomsnittleg 2 møter i året. Rådet vart starta fordi vi vil at du som er ung skal få målbere dine interesser og dine meiningar til dei som styrer kommunen vår.

Vedtekter (PDF, 14 kB)

Har du forslag til saker som Ungdomsrådet bør ta opp, kan du sende innspel til leiar eller administrasjonen i kommunen.

Publisert 08.01.2014

 

Aldersgrense for bruk av trimrommet er 16 år (frå det året ein fyller 16 år).

Ungdom under 18 år må ha underskrift av føresette (PDF, 11 kB)for å trene i trimrommet.

Prisar (PDF, 88 kB)

Publisert 09.01.2013

Høyanger kommune sin utstyrssentral har til utlån utstyr for friluftsliv og idrett. Hovudmålgruppa er ungdom i alderen 13 – 23 år, men også andre kan få låne utstyr.

Publisert 09.01.2013

Den kommunale badeplassen i Høyanger kommune ligg på Austreim. Her er blir det lagt ut bøyer for å skjerme området for båttrafikk, og det er montert badetau på berga. Badeplassen er oså tilrettelagt med fastmontert stupebrett ute på berga, samt badflåte som ligg ute i sommarhalvåret.

Publisert 14.06.2011

I Høyanger Industristadmuseum kan du sjå utstilling, tekst og bilete, og bli kjent med industri- og arbeiderhistoria i Høyanger. Her kan du oppleve korleis ei isolert jordbruksbygd vart til ein moderne, velregulert industristad.

Høyanger Industristadmuseum

Publisert 27.12.2010

Anlegget omfattar skitrekk og barnetrekk, 2,5 km lysløype og 7,5 km langrennsløype til Synken.

Publisert 06.12.2010

Høyanger kommune er kjend for si rike industrihistorie. NRK Fylkesleksikonet for Sogn og Fjordane har fleire artiklar om kjende personar, nærinsliv og anna kulturhistorie. 

Snarveg: Høyanger Industristadmuseum