• Kunngjering planvedtak - ..
  Kommunestyret vedtok i møte 08.05.2018 i sak 020/18 og 021/18 detaljreguleringsplan for utviding av bustadfelt på...
 • Varsling
  Høyanger kommune har teke i bruk varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggarar i eit geografisk område om...
 • Prøver hjå Norsksenteret ..
  Høyanger norsksenter arrangerer Norskprøve 1. juni 2018. Informasjon om prøven og påmelding.Sida for påmelding er...
 • Deler du brønn med naboen..
  Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrert hjå Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små...
 • Detaljreguleringsplan for..
  Planutvalet vedtok i møte 05.03.2018 i sak 006/18 å legge framlegg til detaljreguleringsplan for Vadheim nord ut til...
Denne artikkelen er mellombels tom.