Høyre boks oppe Kontakt oss

Helsebiblioteket

Banner helsebiblioteket
Helsebiblioteket

Helsebiblioteket er ein nasjonal, offentleg nettstad som tilbyr gratis tilgong til dei beste norske og internasjonale ressursane innan helsefag og medisin.

Helsebiblioteket rettar seg først og fremst mot helsepersonell, men er òg svært aktuelt for alle som driv med eller ønskjer informasjon om helserelaterte temaer.

Temaer du kan søkje på er ernæring, fysisk aktivitet, samfunnsmedisin, psykisk helse, helse i plan, helsestatistikk, miljørettet helsevern, folkehelse, skader og ulykker, universell utforming, helseberedskap m.m.

Publisert av Anita Taftø. Sist endra 16.02.2012 av Anita Taftø
Levert av ACOS AS
Høyanger kommune, August Gunnarskogsgt. 1, Postboks 159, 6991 Høyanger, telefon: 57 71 15 00, fax: 57 71 15 01 postmottak@hoyanger.kommune.no      Org.nr.: NO 944439838 mva      Webredaktør: Kultursjef Anita Nordheim
Login for redigering