Ledige stillingar

Ledige stillingar

Høyanger kommune ligg ved Sognefjorden i Sogn og Fjordane fylke. Kommunen er ein kraft-, industri- og jordbrukskommune i storslagen natur: fjell, fjord, vatn, elvar og skog.

Kommunen har ca 4200 innbyggarar, der ca 2000 bur i tettstaden Høyanger. Det er gode skule- og barnehagetilbod i heile kommunen, og gode anlegg for innandørs-, sommar- og vinteridrett, med både idrettsanlegg og badeanlegg som ligg sentralt i Høyanger tettstad/eigen symjehall i Lavik. Vi har gode kommunale tilbod innan kulturskule og bibliotekteneste, og i tillegg eit rikt aktivitetstilbod som vert gjeve av frivillige lag og organisasjonar.

Kan du tenkje deg ein jobb hos oss? Du er hjarteleg velkomen som jobbsøkjar. Tilsetjingar skjer i tråd med gjeldande lover, regelverk og tariffavtale. Det er pliktig medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse/Statens Pensjonskasse.

Framtidsfylket

Finn du ikkje ledig stilling hos oss, kan du følgje med på ledige stillingar i regionen via Framtidsfylket.

Publisert 31.10.2018
Lavik symjebasseng

Open omsorg Lavik er lokalisert i Lavik Helsesenter. Ein yter heimebaserte tenester til om lag 60 brukarar i Lavik og Vadheim. PU gjev tenester til psykisk utviklingshemma i husvære knytta til helsesenteret i Lavik. Arbeidet inneber miljøarbeid med tilrettelegging av deltaking i daglege aktivitetar og ved heimesjukepleien. Vi søkjer etter helsefagarbeidar i 73 % fast stilling frå snarast. Stillinga inneber arbeid i 3-delt tunus med arbeid både i heimesjukepleien og PU-tenesta.  I tillegg har vi ledig 14% fast stilling som helgeavløysar ved heimesjukepleien i Lavik.

Publisert 01.06.2016

Vi søkjer etter personar som kan ta på seg oppdrag som støttekontakt til mennesker med ulike funksjonsvansker.