Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følgjer situasjonen og utviklinga tett.

Status pr 03.04.2020: Ingen nye smittetilfelle, gjennomført 40 testar. Vi ønsker alle: God helg! 

Vi gjer alt vi kan for å hindre og førebygge smitte. Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak er forlenga til 13. april.

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 
Ledige stillingar

Ledige stillingar

Høyanger kommune ligg ved Sognefjorden i Sogn og Fjordane fylke. Kommunen er ein kraft-, industri- og jordbrukskommune i storslagen natur: fjell, fjord, vatn, elvar og skog.

Kommunen har ca 4200 innbyggarar, der ca 2000 bur i tettstaden Høyanger. Det er gode skule- og barnehagetilbod i heile kommunen, og gode anlegg for innandørs-, sommar- og vinteridrett, med både idrettsanlegg og badeanlegg som ligg sentralt i Høyanger tettstad/eigen symjehall i Lavik. Vi har gode kommunale tilbod innan kulturskule og bibliotekteneste, og i tillegg eit rikt aktivitetstilbod som vert gjeve av frivillige lag og organisasjonar.

Kan du tenkje deg ein jobb hos oss? Du er hjarteleg velkomen som jobbsøkjar. Tilsetjingar skjer i tråd med gjeldande lover, regelverk og tariffavtale. Det er pliktig medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse/Statens Pensjonskasse.

Framtidsfylket

Finn du ikkje ledig stilling hos oss, kan du følgje med på ledige stillingar i regionen via Framtidsfylket.

Publisert 02.04.2020
Byporten

Høyanger er ein kraftfull og sterk  industristad med eit mangfaldig og rikt kulturliv. Industristaden er rike på erfaringar og gevinstar der ulike kulturar og nasjonalitetar er godt integrert og synlege i bybildet.  Eit godt utbygd aktivitetstilbod med idretthall, treningsenter, flott badeanlegg, vintersportanlegg og fotballanlegg. Naturen ikring oss innbyr til aktivitetar både i fjord og fjell. Til fots, på ski, i lufta(speediving), i kajakk eller båt. Musikkmiløet i Høyanger er kjent for sin variasjon og spennvidde, og dei utgjer ein del av vårt rike kulturliv som nyttar våre lokale fasilitetar til konsertar og tilstellingar. Høyanger kommune har omlag  4200 innbyggarar. Tryggleig og nærleik til våre innbyggarar gjer at vi har ein kommune som er ein god stad å bu, arbeide og leve i! Vi har ledig 100% stilling som kommunepsykolog .  

Publisert 02.04.2020
NAV-logo

NAV kontoret har er lokalisert i nye lokaler i Høyanger sentrum. Vi har ledig 50% stilling som rådgjevar vikariat frå snarast og til 1.april 2022.

Publisert 14.02.2020

Høyanger barnevernteneste treng besøksheimar for barn og unge. Ta kontakt med oss om du er interessert i slike  oppdrag og vil høyre meir om kva det inneber. Kvart oppdrag er individuelt tilpassa kvart enkelt barn sitt behov for besøksheim, men ei helg i månaden er gjerne vanleg fekvens. Oppdrag som besøksheim vert lønna med arbeidsgodtgjerlse og utgiftsgodtgjersle.

Ta kontakt med barnevernleiar Ingvill Auganæs på mobil 99 21 9374.

Publisert 04.12.2019

Høyanger kommune søkjer etter ferievikarar innan:

- institusjonstenesta (Høyanger sjukeheim og Kyrkjebø sjukeheim)

- open omsorg (Høyanger og Lavik) 

Vi treng vikariat i tidsrommet medio juni – medio august med hovudvekt på juli månad.

Publisert 01.06.2016

Vi søkjer etter personar som kan ta på seg oppdrag som støttekontakt til mennesker med ulike funksjonsvansker.