Ledige stillingar

Høyanger kommune ligg ved Sognefjorden i Sogn og Fjordane fylke. Kommunen er ein kraft-, industri- og jordbrukskommune i storslagen natur: Fjell, fjord, vatn, elvar og skog.

Kommunen har ca 4300 innbyggarar der ca 2000 bur i tettstaden Høyanger. Det er gode skule- og barnehagetilbod i heile kommunen, og gode anlegg for innandørs-, sommar- og vinteridrett med både idrettsanlegg og badeanlegg som ligg sentralt i Høyanger tettstad/eigen symjehall i Lavik. Vi har gode kommunale tilbod innan kulturskule og bibliotekteneste og i tillegg eit rikt aktivitetstilbod som vert gjeve av frivillige lag og organisasjonar.

Kan du tenkje deg ein jobb hos oss? Du er hjarteleg velkomen som jobbsøkjar. Tilsetjingar skjer i tråd med gjeldande lover, regelverk og tariffavtale. Det er pliktig medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse/Statens Pensjonskasse.

Framtidsfylket

Finn du ikkje ledig stilling hos oss, kan du følgje med på ledige stillingar i regionen via Framtidsfylket.

Ledige stillingar
Publisert 17.11.2017
Utsyn frå Hålandsnipa

Vi søkjer etter ny rådmann. I godt og konstruktivt samarbeid med engasjerte folkevalde og om lag 600 dyktige medarbeidarar skal rådmannen drifte og vidareutvikle Høyanger kommune som organisasjon med gode tenester og som ein god stad å bu og leve.

Publisert 09.11.2017
Legekontor Høyanger

Eining for fysikalsk medisin og rehabilitering har 2 fysioterapeutar, turnuskandidat og ergoterapeut. Vi er lokalisert i nye, trivelege lokaler i Høyanger helse og sosialsenter og har og lokaler i Lavik helsesenter og Sørsida bygdetun. Vi søkjer etter fysioterapeut i 100% stilling frå 01.02.2018.

Publisert 09.11.2017
Kyrkjebø sjukeheim.jpg

Kyrkjebø sjukeheim har 24 einerom og 12 av desse er øyremerka brukarar med diagnosen aldersdemens. Vi søkjer etter sjukepleiar i 100% stilling frå snarast. Stillinga inneber arbeid i turnus /3.kvar helg.

Publisert 09.11.2017
Legekontor Høyanger

Vi har ledige stillingar som helgeavløysarar av ulik storleik (2.kvar og 3.kvar helg) ved Høyanger sjukeheim og Kyrkjebø sjukeheim.

Publisert 09.11.2017
Høyanger helsesenter

Open omsorg (heimesjukepleie/heimehjelpstenester) Høyanger og er lokalisert i helse og sosialsenteret i Høyanger sentrum. Tenesta har 70-80 brukarar og arbeidsområdet er Høyanger/Kyrkjebø og Vadheim. Psykiatritenesta er organisert som ein del av tenestetilbodet i open omsorg. Vi har ledig 100% stilling frå januar 2018. Stillinga inneber arbeid i turnus/3.kvarhelg.

Publisert 08.11.2017
Byporten med Bytorget

Høyanger bibliotek har frå 01.01.18 ledig to stillingar for unge arbeidstakarar – dvs i aldersgruppa 16-18 år, med varigheit eitt år. 

 

 

 

Publisert 01.06.2016

Vi søkjer etter personar som kan ta på seg oppdrag som støttekontakt til mennesker med ulike funksjonsvansker.

 
 
Login for redigering