Ledige stillingar

Høyanger kommune ligg ved Sognefjorden i Sogn og Fjordane fylke. Kommunen er ein kraft-, industri- og jordbrukskommune i storslagen natur: Fjell, fjord, vatn, elvar og skog.

Kommunen har ca 4300 innbyggarar der ca 2000 bur i tettstaden Høyanger. Det er gode skule- og barnehagetilbod i heile kommunen, og gode anlegg for innandørs-, sommar- og vinteridrett med både idrettsanlegg og badeanlegg som ligg sentralt i Høyanger tettstad/eigen symjehall i Lavik. Vi har gode kommunale tilbod innan kulturskule og bibliotekteneste og i tillegg eit rikt aktivitetstilbod som vert gjeve av frivillige lag og organisasjonar.

Kan du tenkje deg ein jobb hos oss? Du er hjarteleg velkomen som jobbsøkjar. Tilsetjingar skjer i tråd med gjeldande lover, regelverk og tariffavtale. Det er pliktig medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse/Statens Pensjonskasse.

Framtidsfylket

Finn du ikkje ledig stilling hos oss, kan du følgje med på ledige stillingar i regionen via Framtidsfylket.

Ledige stillingar
Publisert 22.06.2017

Kyrkjebø barnehage er ein tre avdelings barnehage som er samlokalisert med Kyrkjebø skule. Den ligg i eit naturrikt område med lett tilgang til skog, fjære, turløyper og idrettsanlegg.

Vi har ledig 100 % stilling frå 01.08.17 som barnehagelærar.                       

 

 

Publisert 15.06.2017
Høyanger skule

Høyanger skule er ein 1. -10. grunnskule med ca. 330 elevar fordelt på 16 klassar og 45 tilsette. Skulen har eit godt og inkluderande arbeidsmiljø for tilsette og elevar med fokus på samarbeid og høgt læringstrykk. Vi jobbar for at alle elevane skal få maksimalt fagleg og personleg utbytte av si tid på Høyanger skule. Skulen er saman med Høyanger vidaregåande skule i gang med eit samarbeidsprosjekt for å prøve ut eit 1. – 13. skuleløp. Skulen har frå medio august 2017 ledig 100 % stilling som miljøkoordinator. 

Publisert 01.06.2016

Vi søkjer etter personar som kan ta på seg oppdrag som støttekontakt til mennesker med ulike funksjonsvansker.

 
 
Login for redigering