Ledige stillingar

Ledige stillingar

Høyanger kommune ligg ved Sognefjorden i Sogn og Fjordane fylke. Kommunen er ein kraft-, industri- og jordbrukskommune i storslagen natur: fjell, fjord, vatn, elvar og skog.

Kommunen har ca 4200 innbyggarar, der ca 2000 bur i tettstaden Høyanger. Det er gode skule- og barnehagetilbod i heile kommunen, og gode anlegg for innandørs-, sommar- og vinteridrett, med både idrettsanlegg og badeanlegg som ligg sentralt i Høyanger tettstad/eigen symjehall i Lavik. Vi har gode kommunale tilbod innan kulturskule og bibliotekteneste, og i tillegg eit rikt aktivitetstilbod som vert gjeve av frivillige lag og organisasjonar.

Kan du tenkje deg ein jobb hos oss? Du er hjarteleg velkomen som jobbsøkjar. Tilsetjingar skjer i tråd med gjeldande lover, regelverk og tariffavtale. Det er pliktig medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse/Statens Pensjonskasse.

Framtidsfylket

Finn du ikkje ledig stilling hos oss, kan du følgje med på ledige stillingar i regionen via Framtidsfylket.

Publisert 15.03.2019
Byporten

3 x 100% faste stillingar ledig frå august 2019:
1 stilling som sjukepleiar
2 stillingar som helsefagarbeidar
Stillingane er i sjukeheim og inneber arbeid i langvaktturnus med 12,5-13-timars vakter der ein arbeider 14 vakter på 7 veker.    
Arbeidstid er kl 07:30 – 20:30 med arbeid 3.kvar helg. (½ time kortare dersom 12,5 timars vakter).

 

Publisert 27.02.2019
Byporten med Bytorget

Høyanger kommune tilbyr ungdom mellom 16 – 18 år sommarjobb i 2 veker sommaren 2019.

 

 

 

Publisert 20.02.2019
bilde_001[1]

Eining for fysikalsk medisin og rehabilitering har 2 fysioterapeutar, turnuskandidat og ergoterapeut. Vi er lokalisert i nye, trivelege lokaler i Høyanger helse og sosialsenter og har og lokaler i Lavik helsesenter og Sørsida bygdetun. Vi søkjer etter fysioterapeut i 100% fast stilling frå medio april 2019.             

 

 

Publisert 01.06.2016

Vi søkjer etter personar som kan ta på seg oppdrag som støttekontakt til mennesker med ulike funksjonsvansker.