Ledige stillingar

Høyanger kommune ligg ved Sognefjorden i Sogn og Fjordane fylke. Kommunen er ein kraft-, industri- og jordbrukskommune i storslagen natur: Fjell, fjord, vatn, elvar og skog.

Kommunen har ca 4300 innbyggarar der ca 2000 bur i tettstaden Høyanger. Det er gode skule- og barnehagetilbod i heile kommunen, og gode anlegg for innandørs-, sommar- og vinteridrett med både idrettsanlegg og badeanlegg som ligg sentralt i Høyanger tettstad/eigen symjehall i Lavik. Vi har gode kommunale tilbod innan kulturskule og bibliotekteneste og i tillegg eit rikt aktivitetstilbod som vert gjeve av frivillige lag og organisasjonar.

Kan du tenkje deg ein jobb hos oss? Du er hjarteleg velkomen som jobbsøkjar. Tilsetjingar skjer i tråd med gjeldande lover, regelverk og tariffavtale. Det er pliktig medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse/Statens Pensjonskasse.

Framtidsfylket

Finn du ikkje ledig stilling hos oss, kan du følgje med på ledige stillingar i regionen via Framtidsfylket.

Ledige stillingar
Publisert 17.08.2017
Utsyn frå Hålandsnipa

Høyangerhallen er sentralidrettsanlegg og er lokalisert i Høyanger sentrum. Bygget har fleire utenomhusanlegg,  fotballbane, sandvolleyballbane og Tufteparken. Vi har ledig 25% stilling som vaktmeister frå snarast. Arbeidstid er kvar 3.helg med arbeid fredag ettermiddag og laurdag (10-16). Ved arrangement vert arbeidsdag flytta til søndag. Ellers arbeid kvar mandag (ettermiddag) i dei veke der ikkje er helgearbeid.

Publisert 17.08.2017
Høyanger sentrum

 Høyangerhallen er sentralidrettsanlegg som ligg i Høyanger sentrum. Vi har ledig stilling som reinhaldar ved Høyangerhallen (80%). Stillinga er kombinert med 20% reinhald ved utestasjonen i Høyanger som ligg på Dale. Stillinga er ledig frå snarast og til medio august 2018.

Publisert 17.08.2017
Byporten med Bytorget

Barneverntenesta er organisert med barnevernleiar, fagleiar og ein barnevernskonsulent og er lokalisert i Høyanger helse og sosialsenter.  Frå 1.oktober har vi ledig 100% fast stilling som barnevernkonsulent.

 

Publisert 01.06.2016

Vi søkjer etter personar som kan ta på seg oppdrag som støttekontakt til mennesker med ulike funksjonsvansker.

 
 
Login for redigering