Ledige stillingar

Høyanger kommune ligg ved Sognefjorden i Sogn og Fjordane fylke. Kommunen er ein kraft-, industri- og jordbrukskommune i storslagen natur: Fjell, fjord, vatn, elvar og skog.

Kommunen har ca 4300 innbyggarar der ca 2000 bur i tettstaden Høyanger. Det er gode skule- og barnehagetilbod i heile kommunen, og gode anlegg for innandørs-, sommar- og vinteridrett med både idrettsanlegg og badeanlegg som ligg sentralt i Høyanger tettstad/eigen symjehall i Lavik. Vi har gode kommunale tilbod innan kulturskule og bibliotekteneste og i tillegg eit rikt aktivitetstilbod som vert gjeve av frivillige lag og organisasjonar.

Kan du tenkje deg ein jobb hos oss? Du er hjarteleg velkomen som jobbsøkjar. Tilsetjingar skjer i tråd med gjeldande lover, regelverk og tariffavtale. Det er pliktig medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse/Statens Pensjonskasse.

Framtidsfylket

Finn du ikkje ledig stilling hos oss, kan du følgje med på ledige stillingar i regionen via Framtidsfylket.

Ledige stillingar
Publisert 11.01.2018
Høyanger

Høyanger kommune søkjer etter ferievikarar innan institusjonstenesta (Høyanger sjukeheim og Kyrkjebø sjukeheim), open omsorg (Høyanger, Lavik og Sørsida) og sentralkjøkkenet i tidsrommet medio juni – medio august med hovudvekt på juli månad.

Publisert 01.06.2016

Vi søkjer etter personar som kan ta på seg oppdrag som støttekontakt til mennesker med ulike funksjonsvansker.

 
 
Login for redigering