Ledige stillingar

Ledige stillingar

Høyanger kommune ligg ved Sognefjorden i Sogn og Fjordane fylke. Kommunen er ein kraft-, industri- og jordbrukskommune i storslagen natur: fjell, fjord, vatn, elvar og skog.

Kommunen har ca 4200 innbyggarar, der ca 2000 bur i tettstaden Høyanger. Det er gode skule- og barnehagetilbod i heile kommunen, og gode anlegg for innandørs-, sommar- og vinteridrett, med både idrettsanlegg og badeanlegg som ligg sentralt i Høyanger tettstad/eigen symjehall i Lavik. Vi har gode kommunale tilbod innan kulturskule og bibliotekteneste, og i tillegg eit rikt aktivitetstilbod som vert gjeve av frivillige lag og organisasjonar.

Kan du tenkje deg ein jobb hos oss? Du er hjarteleg velkomen som jobbsøkjar. Tilsetjingar skjer i tråd med gjeldande lover, regelverk og tariffavtale. Det er pliktig medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse/Statens Pensjonskasse.

Framtidsfylket

Finn du ikkje ledig stilling hos oss, kan du følgje med på ledige stillingar i regionen via Framtidsfylket.

Publisert 23.01.2020

 Eining for fysikalsk medisin og rehabilitering har 2 ergoterapi- og  2 fysioterapistillingar, ein turnuskandidat og ein stilling på hjelpemiddellageret. Vi er lokalisert i trivelege lokaler i Høyanger helse og sosialsenter og har utekontor for fysioterapeutane i Lavik helsesenter og Sørsida bygdetun med lokale som kan nyttast av begge yrkesgruppene. Vi har ledig faste stillingar som fysioterapeut og ergoterapeut frå snarast.           

 

 

Publisert 23.01.2020

Vi treng fleire sjukepleiarar og har ledige heile stillingar ved Høyanger sjukeheim og Kyrkjebø sjukeheim.  Vil du bli ein av oss? Sjekk denne!

Publisert 04.12.2019

Høyanger kommune søkjer etter ferievikarar innan:

- institusjonstenesta (Høyanger sjukeheim og Kyrkjebø sjukeheim)

- open omsorg (Høyanger, Lavik og Sørsida)

- sentralkjøkkenet

- legekontor

Vi treng vikariat i tidsrommet medio juni – medio august med hovudvekt på juli månad.

Publisert 01.06.2016

Vi søkjer etter personar som kan ta på seg oppdrag som støttekontakt til mennesker med ulike funksjonsvansker.