Ledige stillingar

Ledige stillingar

Høyanger kommune ligg ved Sognefjorden i Sogn og Fjordane fylke. Kommunen er ein kraft-, industri- og jordbrukskommune i storslagen natur: fjell, fjord, vatn, elvar og skog.

Kommunen har ca 4200 innbyggarar, der ca 2000 bur i tettstaden Høyanger. Det er gode skule- og barnehagetilbod i heile kommunen, og gode anlegg for innandørs-, sommar- og vinteridrett, med både idrettsanlegg og badeanlegg som ligg sentralt i Høyanger tettstad/eigen symjehall i Lavik. Vi har gode kommunale tilbod innan kulturskule og bibliotekteneste, og i tillegg eit rikt aktivitetstilbod som vert gjeve av frivillige lag og organisasjonar.

Kan du tenkje deg ein jobb hos oss? Du er hjarteleg velkomen som jobbsøkjar. Tilsetjingar skjer i tråd med gjeldande lover, regelverk og tariffavtale. Det er pliktig medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse/Statens Pensjonskasse.

Framtidsfylket

Finn du ikkje ledig stilling hos oss, kan du følgje med på ledige stillingar i regionen via Framtidsfylket.

Publisert 17.01.2019
Byporten

Barnverntenesta er organisert med barnevernleiar, fagleiar og ein barnevernskonsulent og er lokalisert i Høyanger helse og sosialsenter. Vi har ledig nyoppretta 100% stilling for barnevernkonsulent.

Publisert 16.01.2019
Olderdalen uteområde.jpg

Olderdalen barnehage har 4 avdelingar og er godkjent for 72 plassar. Barnehagen er lokalisert sentrumsnært i Høyanger tettstad og har kort avstand til symjeanlegg, idrettshall, bibliotek, butikkar o.a. I nærleiken av barnehagen er det fint turterreng som blir brukt ofte.  Barnehagen har i tidsrommet frå snarast og t.o.m. 30.06.19 ledig 60  % stilling som barnehagelærar (vikariat)

Publisert 16.01.2019
Kyrkjebø sjukeheim.jpg

Kyrkjebø sjukeheim har 24 einerom og 12 av desse er øyremerka brukarar med diagnosen aldersdemens. Vi søkjer etter sjukepleiar i 62% stilling frå 01.03.19. Stillinga inneber for tida arbeid på natt og 3.kvar helg.

Publisert 16.01.2019
Lavik skule

Lavik barnehage er godkjent for 36 plassar, og er samlokalisert med Lavik skule. Barnehagen ligg sentrumsnært i Lavik og har kort avstand til symjehall, fjøra, butikk o.a. Gode turmogelegheiter i nærleiken av barnehagen. I tidsrommet frå snarast og t.o.m 30.06.19 er det ledig 20 % stilling som pedagogisk leiar (vikariat)

Publisert 16.01.2019
Lavik skule

Lavik barnehage er godkjent for 36 plassar, og er samlokalisert med Lavik skule. Barnehagen ligg sentrumsnært i Lavik og har kort avstand til symjehall, fjøra, butikk o.a. Gode turmogelegheiter i nærleiken av barnehagen. I perioden frå 01.03.19 – 30.06.19 er det ledig 100 % stilling som pedagogisk leiar (vikariat).

Publisert 16.01.2019
Byporten med Bytorget

Kultur og folkehelse har ledig 50 % prosjektstilling som miljøarbeidar frå snarast og til og med 30.06.19. Stillinga skal drive oppsøkjande verksemd blant barn og unge, som rusførebyggjande tiltak. Arbeidstid er hovudsakleg på ettermiddags- og kveldstid.

Publisert 09.01.2019
Høyanger

Høyanger kommune søkjer etter ferievikarar innan:

  • institusjonstenesta (Høyanger sjukeheim og Kyrkjebø sjukeheim)
  • open omsorg (Høyanger, Lavik og Sørsida)
  • sentralkjøkkenet

i tidsrommet medio juni – medio august med hovudvekt på juli månad.

Publisert 01.06.2016

Vi søkjer etter personar som kan ta på seg oppdrag som støttekontakt til mennesker med ulike funksjonsvansker.