Ledige stillingar

Ledige stillingar

Høyanger kommune ligg ved Sognefjorden i Sogn og Fjordane fylke. Kommunen er ein kraft-, industri- og jordbrukskommune i storslagen natur: fjell, fjord, vatn, elvar og skog.

Kommunen har ca 4200 innbyggarar, der ca 2000 bur i tettstaden Høyanger. Det er gode skule- og barnehagetilbod i heile kommunen, og gode anlegg for innandørs-, sommar- og vinteridrett, med både idrettsanlegg og badeanlegg som ligg sentralt i Høyanger tettstad/eigen symjehall i Lavik. Vi har gode kommunale tilbod innan kulturskule og bibliotekteneste, og i tillegg eit rikt aktivitetstilbod som vert gjeve av frivillige lag og organisasjonar.

Kan du tenkje deg ein jobb hos oss? Du er hjarteleg velkomen som jobbsøkjar. Tilsetjingar skjer i tråd med gjeldande lover, regelverk og tariffavtale. Det er pliktig medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse/Statens Pensjonskasse.

Framtidsfylket

Finn du ikkje ledig stilling hos oss, kan du følgje med på ledige stillingar i regionen via Framtidsfylket.

Publisert 12.07.2018
Høyanger helsesenter

Open omsorg (heimesjukepleie/heimehjelpstenester) Høyanger og er lokalisert i helse og sosialsenteret i Høyanger sentrum. Tenesta har 70-80 brukarar og arbeidsområdet er Høyanger/Kyrkjebø og Vadheim. Psykiatritenesta er organisert som ein del av tenestetilbodet i open omsorg. Begge tenestetilboda er lokalisert i helse og sosialsenteret i Høyanger sentrum. Vi har ledig 100% stilling snarast – vikariat fram til medio juni 2020. Stillinga inneber arbeid i turnus/3.kvar helg.

Publisert 12.07.2018
Høyangerbadet fasade

Høyangerbadet har ledig 100% stilling som vaktmeister frå snarast. Symjehallen har åpningstider på dag/ettermiddag og helg og den som vert tilsett må arbeide dag/ettermiddag og helg etter oppsett turnus. Sjå heimesida til Høyangerbadet 

Publisert 01.06.2016

Vi søkjer etter personar som kan ta på seg oppdrag som støttekontakt til mennesker med ulike funksjonsvansker.