Ledige stillingar

Ledige stillingar

Høyanger kommune ligg ved Sognefjorden i Sogn og Fjordane fylke. Kommunen er ein kraft-, industri- og jordbrukskommune i storslagen natur: Fjell, fjord, vatn, elvar og skog.

Kommunen har ca 4300 innbyggarar der ca 2000 bur i tettstaden Høyanger. Det er gode skule- og barnehagetilbod i heile kommunen, og gode anlegg for innandørs-, sommar- og vinteridrett med både idrettsanlegg og badeanlegg som ligg sentralt i Høyanger tettstad/eigen symjehall i Lavik. Vi har gode kommunale tilbod innan kulturskule og bibliotekteneste og i tillegg eit rikt aktivitetstilbod som vert gjeve av frivillige lag og organisasjonar.

Kan du tenkje deg ein jobb hos oss? Du er hjarteleg velkomen som jobbsøkjar. Tilsetjingar skjer i tråd med gjeldande lover, regelverk og tariffavtale. Det er pliktig medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse/Statens Pensjonskasse.

Framtidsfylket

Finn du ikkje ledig stilling hos oss, kan du følgje med på ledige stillingar i regionen via Framtidsfylket.

Publisert 14.03.2018
Høyanger skule

                        

Høyanger kommune har ledige lærarstillingar frå 01.08.18. Stillingane skal dekke alle fag i grunnskulen, men behovet er størst innan 1-7 med fokus på begynnarkompetanse.  

Publisert 12.03.2018
Plante

Høyanger kommune tilbyr ungdom mellom 16 – 17 år sommarjobb i 2 veker sommaren 2018.

Publisert 09.03.2018
Legekontor Høyanger

Høyanger helsesenter har 4 unge fastlegar, LIS lege og kommuneoverlege som held til i nye tidsmessige lokalar midt i Høyanger sentrum. Helsesenteret har og utekontor i Bjordal og Lavik. Kontoret har 3 helsesekretærar, sjukepleiar og laboratorium med bioingeniør. Vi har moderne IKT-system og har eit godt arbeidsmiljø med gode tilbakemeldingar frå turnuslegar og studentar.

Vi har ledig fast stilling frå 01.07.18 og vikariat i perioden 01.07.18 – 31.12.18 - individuell avtale med mogeleg kommunal deltidsstillling. Tilknytingsforma kan diskuterast/endrast for begge stillingane.

Publisert 09.03.2018
Kyrkjebø sjukeheim

Kyrkjebø sjukeheim har 24 einerom og 12 av desse er øyremerka brukarar med diagnosen aldersdemens. Vi søkjer etter sjukepleiar i 100% stilling medio juni 2018.

Publisert 09.03.2018
Høyanger sjukeheim 1

Høyanger sjukeheim har 5 bugrupper - der ei av gruppene er lukka for demente og ei er korttids-/rehabilitering. Sjukeheimen har 40 pasientar med totalt ca 40 årsverk. Vi søkjer etter sjukepleiar i 100% stilling i vikariat frå snarast og inntil eitt år. Stillinga inneber arbeid i turnus/ 3.kvar helg.

Publisert 01.06.2016

Vi søkjer etter personar som kan ta på seg oppdrag som støttekontakt til mennesker med ulike funksjonsvansker.