Fagarbeidar - veg

Vadheim - Klikk for stort bilete Ved eining for drift og vedlikehald har vi frå 01.09.19 ledig 100 % stilling som fagarbeidar veg. Oppmøtestad: Vadheim. Den som vert tilsett må pårekne arbeid på veganlegg i heile kommunen.

 

 

  

 

 

Arbeidsoppgåver:

 • drift og vedlikehald veganlegg i kommunen
 • tilsyn, registrering og rapportering etter faste rutinar med alle kommunale vegar med tilhøyrande tekniske anlegg, kaiar, rekkverk, skilt, bruer m.m.
 • arbeidsplanlegging, arbeidsvarsling og kontroll av utført anlegg.
 • koordinere arbeid på veganlegg med innleigde og eigne kommunalt mannskap
 • delta i anna arbeid ved utestasjon og
 • delta i vaktordning for snøbrøyting og vintervedlikehald ved behov.

Vi ynskjer søkjarar som har:

 • fagbrev innan anleggsarbeidarfaget eventuelt anna relevant fagutdanning.
 • maskinførarbevis/førarkort for div. køyretøy; lastebil, hjullastar, gravemaskin
 • relevant erfaring /kompetanse for arbeid på og langs vegar
 • kjennskap til data
 • kan arbeide sjølvstendig og målretta
 • evne til fleksibilitet og ha gode samarbeidsevner

Løn etter gjeldande tariff og kvalifikasjonar.

Kontaktperson: leiar for utestasjonen Asle Værøy tlf 992 19393

SØKNADSFRIST:  22.06.19

Søknad via vårt elektroniske søknadssenter

Merk søknad med sak  19/502