Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følgjer situasjonen og utviklinga tett.

Status pr 03.04.2020: Ingen nye smittetilfelle, gjennomført 40 testar. Vi ønsker alle: God helg! 

Vi gjer alt vi kan for å hindre og førebygge smitte. Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak er forlenga til 13. april.

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Ferievikarar 2020 helse og omsorg

Klikk for stort bileteHøyanger kommune søkjer etter ferievikarar innan:

- institusjonstenesta (Høyanger sjukeheim og Kyrkjebø sjukeheim)

- open omsorg (Høyanger og Lavik) 

Vi treng vikariat i tidsrommet medio juni – medio august med hovudvekt på juli månad.

Vi treng følgjande stillingsgrupper:

Sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, sjukepleiestudentar, miljøarbeidarar og assistentar.

Minste alder er fylte 18 år. Søkjarar til open omsorg må ha førarkort. Søkjarar som har vore i ferievikariat tidlegare, og som kan arbeide minimum 6 veker samanhengande vil verte prioriterte. Politiattest må leggast fram ved tilsetting. tidsrommet medio juni – medio august med hovudvekt på juli månad.

Løn etter tariff - sjukepleiarstudentar vert løna utifrå kor langt ein er kome i studiet.

Søknaden må innehalde opplysningar om:

  • tidsrommet du kan arbeide og kvar du primært ønskjer å arbeide.
  • utdanning og evt. praksis
  • telefonnummer/mailadresse du kan treffast på

 

Kontaktpersonar:

Høyanger sjukeheim: institusjonsleiar Sonja Myrekrok tlf. 992 19328
Kyrkjebø sjukeheim: institusjonsleiar Oddny Sørestrand, tlf. 992 19361
Open omsorg Høyanger: einingsleiar Oddveig Eide, tlf. 992 19305 / eller ass.einingsleiar Stine Tufte tlf 992 19315
Open omsorg Lavik: konstituert einingsleiar Tonje Systad, tlf. 992 19324
Open omsorg Sørsida:  einingsleiar Monica Dåvøy, tlf. 992 19326
Sentralkjøkkenet: tlf. 577 11658
Dagleg leiar legekontor Tonje Strandos, tlf 99 23 61 55

Søknad via vårt søknadssenter . Merk søknad med sak 19/1011