Koronavirus - Covid 19

Status 09.04.2021: Ingen nye påvist smitta. Vi har framleis ein påvist smitta som sit i isolasjon. 

Koronainformasjon frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open mån - tors, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Vil du vere besøksheim for eit barn eller ein ungdom?

Høyanger barnevernteneste treng besøksheimar for barn og unge. Ta kontakt med oss om du er interessert i slike Klikk for stort bilete oppdrag og vil høyre meir om kva det inneber. Kvart oppdrag er individuelt tilpassa kvart enkelt barn sitt behov for besøksheim, men ei helg i månaden er gjerne vanleg fekvens. Oppdrag som besøksheim vert lønna med arbeidsgodtgjerlse og utgiftsgodtgjersle.

Ta kontakt med barnevernleiar Ingvill Auganæs på mobil 99 21 9374.