Nyhende
Publisert 20.09.2019

Som tidlegare informert er Høyanger kommune i gong med eit omfattande rehabiliteringsarbeid i Høyanger samfunnshus.

I rehabiliteringsarbeidet ligg mellom anna å bytte ventilasjonsanlegg for å redusere fyringsutgiftene, modernisere elektriske tavler for å betre tryggleiken, montere heis for universell tilkomst til festsal/kino, samt byte ut kinostolane.

Vi er no kome ei godt stykke ut i prosessen og ser at det vil vere mogeleg å ha full drift i samfunnshuset fram til 1. januar. Det gjeld både internbrukara og eksternbrukarar av samfunnshuset.

Ein påreknar langvarig stenging, over 1 år. Meir informasjon vil bli gjeve ved endringar.
 

Publisert 19.09.2019

Tryggleiksveka vert i år markert i  tida 20.- 27. september.  Målet med tryggleiksveka er å ha tryggleik i fokus. Det skjer i samarbeid mellom kommune, privat næringsliv og mange frivillige organisasjonar.

Verdsdagen for psykisk helse vert også markert denne veka. Tema for årets Tryggleiksveke er "Gje tid". Den har som mål å oppmode oss alle til å bruke tida på å gjere ting som er godt for den psykiske helsa.

 

Publisert 19.09.2019

Laurdag 21. september vert alzheimersdagen markert ved Høyanger Bibliotek.

 

 

Publisert 18.09.2019

Fredag 18.oktober kl 1900 vert det premiere i Høyanger Samfunnhus for Dans Uten Grenser sin fylkesturne.

 

 

Publisert 18.09.2019

Høyanger kommune kan kvart år tildele kulturpris til ein verdi av kr 10 000. Prisen kan evt. bli delt på to kandidatar. Kulturprisen kan tildelast einskildpersonar, lag/organisasjonar og grupper som har gjort ein større innsats for kulturlivet i kommunen.

Publisert 13.09.2019
Høyanger legekontor

Høyanger kommune er med i prosjekt legevaktpilot og skal styrke sjukepleiarbemanninga. Sjukepleiarar ved institusjonar og heimesjukepleien vil få ei særskilt oppgåve med legevakt på ettermiddag kvardagar og dag/ettermiddag helg. Du får opplæring og kursing for legevakt oppgåver. Vil du være med på laget ?

Vi har ledige 4 heile stillingar med stasjonering Open omsorg/Høyanger sjukeheim.Arbeidsoppgåver er ordinære sjukepleieoppgåver men vil og være ein del av legevakpilot på ettermiddag i vekedagar og dag/ettermiddag helg og høgtid. Arbeidstid er turnus med arbeid 3 kvar helg.

 

 

Publisert 10.09.2019


Mandatfordeling og kandidatkåring

Valresultatet for Høyanger kommune er klart. Desse kandidatane er valde inn i kommunestyret:

Publisert 09.09.2019

Dans Uten Grenser (DUG) Høyanger er i gong for fullt denne veka, og treningstidene er:

 

 

Publisert 05.09.2019
Lavik skule

Lavik barnehage er godkjent for 36 plassar, og er samlokalisert med Lavik skule. Barnehagen ligg sentrumsnært i Lavik og har kort avstand til symjehall, fjøra, butikk o.a. Gode turmogelegheiter i nærleiken av barnehagen. I perioden frå snarast  – 29.02.20 er det ledig stilling som pedagogisk leiar  - vikariat. Stillingstorleik 40 % frå snarast. Kan auke opp mot 100 % i tida fram til 01.12.19. Frå denne datoen til 29.02.20 100 % stilling.

 

 

Publisert 29.08.2019
Bandtvang. Hunder

Det er bandtvang heile året i parkar, på kyrkjegardar, grav- og urnelundar, på og ved skular, barnehagar og anlegg for leik, idrett, sport og rekreasjon, som offentlege badeplassar og turvegar.