Nyhende
Publisert 29.06.2022
Høyanger legekontor

 Torsdag 30. juni 2022 er det HLR-øving på Høyanger legekontor.

Publisert 28.06.2022

Det er fri inngang i Høyangerbadet og Høyanger kommunale kino, for barn og unge til og med 16 år, i perioden frå 1. juli til 31. juli 2022.

Publisert 17.06.2022

Slik gjer du:

1. Book ønska tid og stad, seinast 14 dagar før hos Høyanger bibliotek: telefon: 57 71 15 90, mellom klokka kl: 10:00-15:30 på vekedagar. Tilbakemelding på førespurnad får du innan 7 dagar.

2. Leigetakar/brukar må sjølv avtale tidspunkt med vaktmeistar for gjennomgang av huset, minimum 3 virkedagar før arrangement/bruk. Kontakt vaktmeistar på telefon 992 19 417 på dagtid mellom kl. 08:00-14:00 på vekedagar, for avtale og signering av kontrakt.

3. Dersom punkt 1 og 2 ikkje er utført, vert det ikkje arrangement/utleige/bruk av samfunnshuset. Leigetakar/brukar må då sjølv avlyse.

Publisert 13.06.2022

Nytt skuleår nærmar seg og dermed tid for å søkje om elevplass i kulturskulen.

Søknadfristen om plass i kulturskulen er 24. juni, etter det har vi løpande opptak.

 

Nytt frå neste skuleår er to kortilbod:

kulturskulens barnekor 3.-4. kl.trinn og 

kulturskulekoret for dei i alderen 13 - 100 år!

 

Du kan lese meir om tilboda i brosjyren og her på heimesida til kommunen.

Publisert 13.06.2022

Kommunen deltar saman med fleire kommunar i Sogn i eit samarbeid med fylkeskommunen og Statsforvaltaren om å undersøke elver. Dette vil vise miljøtilstand og gi ein peikepinn på eventuell ureining. Undersøkinga er ein del av arbeidet for at alle innsjøar, elvar, kystområde og grunnvatn skal oppnå miljømål etter vassforskrifta. Det er leigd inn konsulentar som skal samle inn og analysere vassprøver og prøver av botndyr og begroingsalgar. Undersøkingane vil etter planen skje i perioden juni-november.   

Publisert 01.06.2022

Opningstidene gjeld i sommar, frå 1. juni-1. september:   

HØYANGER BIBLIOTEK: 
Måndag-Fredag kl 10:00-15:30
Laurdag  kl 11:00-15:00

HØYANGER UNGDOMSKLUBB
Måndag 14.00-19.00
Tysdag 14.00-19.00
Torsdag 18.00-23.00

KYRKJEBØ UNGDOMSKLUBB
Måndag 16.00-19.30

GUNNAR S. GALLERIET
Vekedagar\weekdays 10.00-15.30
Laurdag\Saturday 11.00-15.00

INDUSTRISTADMUSEUM

Vekedagar\weekdays 10.00-15.30
Laurdag\Saturday 11.00-15.00

Ønskjer du å besøke galleri eller museum ved andre tidspunkt? Vi opnar for deg
Kontakt biblioteket, tlf: 0047 577 11 590.  For meir informasjon sjå biblioteket si nettside.

Velkommen!


 

Publisert 09.05.2022
Haust 2016

Kommunen kan få bruk for leigebustader til personar som skal busettast med hjelp frå kommunen.

 

Publisert 28.04.2022

  Vi erstattar Fjord til Fjell og lanserer Trimpoeng Høyanger kommune. Dette er eit enkelt turkonkurranse-konsept, der du går til ulike turmål i kommunen, og sjekkar inn på turmålet med appen på mobilen.  Her vil det bli lagt inn alt ifrå korte, enkle turar til meir krevjande turmål. 

Publisert 11.04.2022

20. april går startskotet for Folkehelseundersøkinga i Vestland 2022. Undersøkinga vil gje Høyanger kommune ny og unik lokalkunnskap om korleis innbyggjarane våre har det. Resultata frå undersøkinga vil bli viktige verktøy i arbeidet med å skape gode lokalsamfunn og nærmiljø.

 

 

Publisert 30.03.2022

Kommunalt tilsette i barnevern, helsestasjon, PPT og barnehage deltok på kurs i veke 12.