Koronavirus - Covid 19

Alt om korona- Høyanger kommune Korona- information in other languages  

Spørsmål i samband med vaksinering ring 992 19 398, open mån - tors, kl. 08:00 - kl. 15:00.
Spørsmål om koronavirus? Ring kommunal informasjonstelefon, 992 19 398, mån-tors kl 12:00 - 15:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 
Nyhende
Publisert 21.09.2021

 

Høyanger kommune avviklar statsborgarprøve, fredag 8. oktober 2021.

Publisert 21.09.2021

Pasientar med følgande diagnosar vert no prioritert for 3. dose koronavaksine:

• Organtransplanterte
• beinmargstransplantasjon siste 2 åra, eller pågåande graft versus host- sjukdom som krev immunsuppresjon etter vurdering av behandlande sjukehusspesialist
• alvorleg og moderat primær immunsvikt
• aktiv dialysebehandling og pasientar med kronisk nyresvikt stadium 5 
• avansert eller ubehandla hiv-infeksjon 
• Kreftpasientar med aktiv eller nyleg gjennomgått immunsuppressiv behandling
• pasientar som av ansvarleg sjukehusspesialist er vurdert til å ha særs nedsett immunforsvar og som ikkje inngår i ei av gruppene ovanfor 
• Pasientar med immunmedierte lidingar som vert behandla med eitt eller fleire av medikamenta som er lista opp under 

Publisert 20.09.2021

Høyanger kommune har Spikewax (Moderna) vaksine mot koronavirus på lager og kartlegg no kor mange av innbyggarane som ønsker koronavaksina Moderna.

Om du ønsker Moderna ber vi deg ta kontakt på tlf. 99219398 for registrering. Vi kjem tilbake med dag for vaksinering med koronavaksina Moderna.

 

 

Publisert 17.09.2021

  


I neste veke er Tryggleiksveka i gang og her er informasjon om årets program. Tryggleiksveka vert årleg markert i veke 38 med ulike tema kvart år. Målet med er å gje tryggleik og folkehelse ekstra fokus denne veka. Folkehelse er et vidt omgrep, det er nesten ingen grenser for kva Tryggleiksveka kan innehalde. Den kan innehalde spesielle arrangement og  framheve dei faste aktivitetane og ulike tilbod i kommunen.  Veka skjer i samarbeid mellom kommune, næringsliv og ulike frivillige organisasjonar.  

Publisert 17.09.2021

Dans Uten Grenser (DUG) Høyanger er i gong frå veke 38 i Høyanger og på Kyrkjebø
 

 

Publisert 13.09.2021

Her er resultatet for Stortingsvalet 2021, etter opptellinga i Høyanger kommune, måndag 13. september. Endeleg valresultat er klart etter kl 17, tysdag 14. september 2021.  

Valresultat for Høyanger kommune

Valresultat heile landet

Publisert 13.09.2021

#sjekkdeg er ein kampanje i regi av Kreftforeningen, og har som målsetjing å få fleire kvinner med i Livmorhalsprogrammet og dermed unngå  livmorhalskreft.

Publisert 09.09.2021

 Vedlikehaldet i symjehallen er ferdig, og det vert normal drift frå mandag 13. september.

Sjå åpningstider og prisar her.

https://www.hoyanger.kommune.no/tenester/kultur-folkehelse-og-fritid/idrett-og-anlegg/lavik-symjehall/

 

Publisert 18.08.2021

Vi ber om at alle mellom 12 og 17 år registrerer seg for vaksine.

Registrer deg her 
 

 

Publisert 27.07.2021

Vil du ha koronavaksine, sjekk om du er registrert i helseboka. Treng du hjelp til registrering og time til vaksinering, ring vaksinetelefonen 992 19 398 til Høyanger kommune måndag - torsdag frå kl. 10:00 - 12:00.