Nyhende
Publisert 23.01.2020

 Eining for fysikalsk medisin og rehabilitering har 2 ergoterapi- og  2 fysioterapistillingar, ein turnuskandidat og ein stilling på hjelpemiddellageret. Vi er lokalisert i trivelege lokaler i Høyanger helse og sosialsenter og har utekontor for fysioterapeutane i Lavik helsesenter og Sørsida bygdetun med lokale som kan nyttast av begge yrkesgruppene. Vi har ledig faste stillingar som fysioterapeut og ergoterapeut frå snarast.           

 

 

Publisert 23.01.2020

Vi treng fleire sjukepleiarar og har ledige heile stillingar ved Høyanger sjukeheim og Kyrkjebø sjukeheim.  Vil du bli ein av oss? Sjekk denne!

Publisert 23.01.2020

Høyanger kommune startar opp att med bassengtrening på tysdagar kl.14:00 - kl. 15:30, første samling tysdag 10. mars 2020.

Publisert 13.01.2020
Fakturablankett

 Faktura for betaling av heimetenester og eigenbetaling sjukeheim med forfall 20.01.2020, er ved ein feil blitt sendt ut dobbelt. Det er faktura med det høgste fakturanummer som er korrekt, og som du skal betale.

Om du har betalt "feil" faktura, vil økonomiavdelinga koble denne betalinga mot rett faktura.

Har du spørsmål, kontakt økonomiavdelinga på telefon 57 71 15 00.

Publisert 10.01.2020

 Høyanger kommune markerte si godkjenning som «Trafikksikker kommune» i kommunestyresalen på Høyanger rådhus måndag 6. januar 2020 kl 15-16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 03.01.2020

 I veke 2 vil gangbrua («grønnebrua») i Sæbøgata verte stengt grunna nødvendig vedlikehald. Brua vert stengt i minimum ein månad. Varigheit for stenginga avheng av vèrforhold.

Publisert 17.12.2019

Lærlingane våre som har tatt fagbrev i løpet av 2019 vart heidra under kommunestyret sin julemiddag 12. desember.

Desse har tatt fagbrev 2019: Regine Lie, Simen Nesse Wiik, Amina Ølstad, Siss Albrigtsen, Birgitte Kleive Aardal og Ellen Merete Molde Oppedal. Vi gratulerer og ønsker lykke til vidare!

Desse var tilstades: Regine Lie, Amina Ølstad og Siss Albrigtsen.

Publisert 16.12.2019

Kulturprisen for 2019 vart, under kommunestyret sin julemiddag 12.12., tildelt Reidun Haugnes.

Ordførar Petter Sortland og kommunalsjef for kultur og folkehelse Anita Nordheim, overrekte prisen.

(Bilete frå Ytre Sogn)

 

 

 

Publisert 16.12.2019

I samband med kommunestyret sin julemiddag 12.12.2019 vart 8 jubilantar heidra for 25-års teneste i Høyanger kommune, og fekk utdelt gåvekort av ordførar og rådmann.

Jubilantane er: Anne Kristin Dalheim, Ingrid Stensland, Randi Dale, Terje Ullebø, Oddny Sørestrand, Laila Karin Vie, Monika Høydal og Annbjørg Lunde.

Ikkje tilstades på bilete: Ingrid Stensland og Annbjørg Lunde.

Publisert 13.12.2019

 Onsdag 12.februar kl 1800 vert det UKM i Høyanger Samfunnshus

 Meir informasjon og påmelding finn du på www.ukm.no under Høyanger.