Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 
Nyhende
Publisert 08.07.2020

Stopp smitten:

- hald minst 1 meter avstand
- vask hendene ofte og grundig
- hald deg isolert om du er sjuk

  •  
Publisert 30.06.2020
Høyanger legekontor

Grunna ferieavvikling vert det redusert drift ved alle våre legekontor i sommar.

Publisert 19.06.2020

  Ordførarane i Tysvær, Lyngdal, Karmøy, Høyanger, Gulen og Aure hadde i dag møte med Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE). Våre kommunar har gjort erfaringar med ulike typar vindkraft-initativ, og frå ulike fasar av denne prosessen.

 

  

Publisert 17.06.2020

 25. juni vert opning av Industristadmuseum etter ombygginga.
Alle modellane av Arild Høyvik av "Gamle Høyanger" har no fått plass i museet.

Publisert 11.06.2020

Hydro Høyanger og Høyanger kommune samarbeider om lokale kulturføremål.

Høyanger kommune løyver 400.000 kr til lokale koronatiltak, den same summen Hydro Høyanger har gitt i gåve til formålet.

 

 

 

Publisert 09.06.2020

Det er ledige plassar på forskarfabrikken sin sommerlab i Høyanger.
Meld deg på her
Forskarfabrikken vert på Høyanger skule i veke 33 (10.-14. august), mandag til fredag kl 09:00 - 15:00.
Pris kr 1 295,-.

Publisert 03.06.2020

Over halvparten av dei som døyr i trafikken er menn over 45 år. Dei køyrer ofte for fort og tek for mange sjansar.

Høyanger kommune er godkjent som Trafikksikker kommune og publiserer kvar månad ein ny bodskap.

Publisert 27.05.2020
Høyanger legekontor

Endringar av opningsdagar ved Lavik legekontor 

Frå 1. juni vil legekontoret i Lavik ha faste opningsdagar måndag og onsdag.

 

Drift legetenesta i veke 24

Grunna pålagte kurs for legane vert drifta av legetenesta redusert i veke 24.

Denne veka vil ein kun tilby legevaktstimar og øyeblikkeleg hjelp for befolkninga i Høyanger kommune.

Måndag 8. juni, tysdag 9. juni og onsdag 10. juni er legekontora ved Lavik og Søreide utan lege. Sjukepleiar er til stades og har kontakt med vakthavande lege.

Publisert 27.05.2020
No kan frivillige lag og organisasjonar søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.

Publisert 18.05.2020