Koronavirus - Covid 19

 Vaksinering      Koronatesting      Temaside

Vaksine-/koronaspørsmål: 992 19 398, open mandag til fredag, sjå her for klokkeslett.
Koronaspørsmål-nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 
Nyhende
Publisert 10.01.2022

I samband med gravearbeid over Fv. 55 på Hjetland må gangveg leggast om i perioden 10. jan - 10. feb. Sjå kartet under.

  

Publisert 03.01.2022

Tilskotsordninga tek sikte på å gje tilskot til istandsetting av verneverdige kulturminne prioritert av kommunane, regulert til bevaring/omsynssone, vern eller vurdert av fylkeskommunen til å ha høg regional verdi. 

Publisert 20.12.2021

Tilsette som tok fagbrev i 2021 vart heidra under ei markering torsdag 16. desember 2021. 

Desse tok fagbrev i 2021: Camilla Eide, Sissel Hatlem, Cathrine Oddekalv Heggheim og Torunn Gill (ikkje tilstades). 

Publisert 17.12.2021

Kulturprisen for 2021 er tildelt Høyanger historielag. 
Ordførar Petter Sortland delte ut prisen 16.12.2021, saman med Birgitta H. Kyrkjebø som er leiar for Utval for kultur og folkehelse. 

Publisert 17.12.2021

 Det vert nokre ruteendringar og i opningstidene på miljøstasjonane. Sjå heimesida til SIMAS for meir informasjon for kva som gjeld der du bur.

Link til tømmeruter 

Link til endring i opningstider 

Publisert 15.12.2021

Lavik symjehall og Høyangerbadet er stengt frå og med i 15.12.21 grunna gjeldande smittevernsreglar. Ein kjem attende til når det kan opnast igjen.

Sjå eiga heimeside for Høyangerbadet .

Publisert 08.12.2021

Regjeringa har lagt fram nye nasjonale råd og reglar gjeldande frå 09.12.2021.

Det er forskjell på råd/oppmodingar og påbod/forskriftsfesta tiltak. Oppsummert tolkar beredskapsleiinga og kommuneoverlegen i kommunen det slik: 

 

 

Publisert 30.11.2021

Elektronikken i røykvarslarar taper seg over tid. I tillegg kan evna til å detektere røyk bli redusert grunna støv og smuss som samlar seg opp i løpet av åra.

Publisert 24.11.2021

 Åsa Stedje er nyleg starta i stillinga som «miljøkoordinator for ungdom» i Høyanger. Målgruppa er dei i alderen 13- 25 år, og ho skal jobbe med og for ungdom i heile Høyanger kommune.

Publisert 08.10.2021
Toril Varden

Toril Varden er konstituert i stillinga som helse og omsorgssjef inntil ny kommunalsjef er på plass.