Nyhende
Publisert 11.11.2019
Norevikane sett frå  Fløyen

Vi oppfordrar organisasjonar som representerer menneske med nedsett funksjonsevne, eldre eller ungdom om å kome med forslag til medlemmer til:

- råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne
- ungdomsrådet

 

Forslag til medlemer sendast, innan 25. november 2019, til:

Høyanger kommune, Postboks 159, 6991 Høyanger eller epost til postmottak@hoyanger.kommune.no

 

 

 

Publisert 06.11.2019

Onsdag 13. november kl 1800 kjem Christian Stejskal til Høyanger Samfunnshus i regi av Den Kulturelle spaserstokken og Høyanger Kommune. Inngang kr. 50,-

I framsyninga ”Mitt nabolag”  tar  Christian Stejskal oss med på ei utruleg reise.  Gjennom ord, tonar og bilder blir vi med på dagliglivet i en søppelby, griseslakting, bryllupsfest og mykje meir. Christian Stejskal er profesjonell musiker og trakterer fiolinen mesterleg.

 

Publisert 04.11.2019

Høyanger kommune inviterer med dette open konkurranse der aktørar/utbyggjarar kan utarbeide framlegg til konsept og løysing for utvikling og utbygging av tomta på Gamle skuleplassen i Vadheim. Dei som leverer bidrag til kommunen deltek i konkurranse om å få kjøpe tomta til takst. Kriterie og vilkår for konkurransen er nærmare beskrive i invitasjon vedlagt nedanfor.   

Publisert 28.10.2019
NAV-logo

Du kan no søkje om sosialhjelp digitalt i Høyanger kommune. Den nye løysinga gjer at du kan søkje heimanfrå heile døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

 

 

 

 

 

 

Publisert 22.10.2019

Vi er glade for å melde at den tekniske feilen vi lenge har hatt på det elektriske anlegget i Synkenhytta, no er retta. Les godt instruksar før bruk. 

Til orientering er kanoar, årer og redningsvestar no tatt inn for vinteren.

Dagsturhyttejakt

Publisert 07.10.2019

I løpet av jubileumsåret har det vore og skal vere mange arrangement i samband med at Kyrkjebø kyrkje feirar 150 år.  

Publisert 24.09.2019

No får du igjen høve til å synge i lag med Chris Medina.

Høyang Prosjektkor skal saman med Høyanger Ungdomskor, ha konsert med Chris Medina i Høyanger Kyrkje 11. desember 2019. Dirigent; Anita Nordheim.

Det vert lagt opp til 10 øvingar framover.

 

 

 

Publisert 20.09.2019

Som tidlegare informert er Høyanger kommune i gong med eit omfattande rehabiliteringsarbeid i Høyanger samfunnshus.

I rehabiliteringsarbeidet ligg mellom anna å bytte ventilasjonsanlegg for å redusere fyringsutgiftene, modernisere elektriske tavler for å betre tryggleiken, montere heis for universell tilkomst til festsal/kino, samt byte ut kinostolane.

Vi er no kome ei godt stykke ut i prosessen og ser at det vil vere mogeleg å ha full drift i samfunnshuset fram til 1. januar. Det gjeld både internbrukara og eksternbrukarar av samfunnshuset.

Ein påreknar langvarig stenging, over 1 år. Meir informasjon vil bli gjeve ved endringar.
 

Publisert 19.09.2019

Tryggleiksveka vert i år markert i  tida 20.- 27. september.  Målet med tryggleiksveka er å ha tryggleik i fokus. Det skjer i samarbeid mellom kommune, privat næringsliv og mange frivillige organisasjonar.

Verdsdagen for psykisk helse vert også markert denne veka. Tema for årets Tryggleiksveke er "Gje tid". Den har som mål å oppmode oss alle til å bruke tida på å gjere ting som er godt for den psykiske helsa.

 

Publisert 19.09.2019

Laurdag 21. september vert alzheimersdagen markert ved Høyanger Bibliotek.