Nyhende
Publisert 23.05.2019
Høyanger skule

Høyanger skule er kombinert barne og ungdomsskule fordelt på 3 ulike bygningar. Skulen har 1 vaktmeister og 3,4 stillingar som reinhaldar fordelt på 4 tilsette. Vi har ledig 100% fast stilling som reinhaldar frå snarast. Arbeidstid: dagtid.  

Publisert 22.05.2019
DUG Høyanger framsyning 27

I denne framsyninga får du sjå og oppleve elevar og instruktørar (Passion) i Dans uten Grenser (DUG) Høyanger. Velkomen til ei danseglad framsyning i storstova vår. Ta med familie og vener!

Billettpris: Vaksne kr 50,-/ born kr 30,-

Velkomen!

Publisert 10.05.2019
Plakat Høyanger Kulturskule 19/20 1

Nytt skuleår nærmar seg og dermed tid for å søkje om elevplass i kulturskulen. Kulturskulen har tilbod innan musikk, visuelle kunstfag og dans i samarbeid med DUG Høyanger. Vi har undervisning i alle fem bygdelagene.

Søknadfristen om plass i kulturskulen er 1.juni, men du må gjerne søke heile året. Vi tek inn elevar så lenge det er ledig plassar.

 

Publisert 27.04.2019
Vårutstilling 1

Fredag 10.5.19 kl. 1800 opnar kulturskulen årets vårutstilling i festsalen i Høyanger Samfunnshus.

Dette vert ei spennande og variert utstilling som gler oss veldig til å presentere. Kunstnarane sjølve vil vere tilstades på opningsdagen.

Vel møtt!

 

Publisert 11.04.2019
Val lister

Listeframlegg skal leggast ut til ettersyn jfr vallova § 6-6 (1). Listene ligg ute her på kommunen si heimeside. I tillegg ligg dei i resepsjonen på rådhuset i Høyanger.
Valstyre i Høyanger tar stilling til listeframlegga seinast 1. juni, jfr vallova § 6-6 (2).

Publisert 02.04.2019
Sørsida bygdetun

Grunna ressursmangel vil fysioterapitilbodet ved utekontora verte redusert i ein periode framover.

 

Publisert 27.02.2019
aktivitetskort2

Utval for kultur og folkehelse vedtok i møtet sitt den 18. januar 2019 å innføre aktivitetskort frå første mars i år. Born ogungdom i alderen 10 - 19 år i Høyanger kommune kan kjøpe aktivitetskort med sterkt reduserte prisar på ulike aktivitetar.
 

Publisert 27.02.2019
Energiportal 1

Høge straumrekningar? Finn dei rette energitiltaka for din bustad med kommunen sin energiportal – Heilt gratis!

Publisert 25.02.2019
skolestart1

Telemarksforsking (TMF) la idag fram sin endelege rapport om barnehage- og skulestruktur i Høyanger kommune.

Publisert 21.02.2019
Utvikling.JPG

Søknadsfristen er 15. mars om du treng barnehageplass og/eller plass i skulefritidsordning frå august 2019.

Søk barnehageplass
Søk plass i skulefritidsordning