Nyhende
Publisert 17.07.2019
Høyanger sjukeheim 1

Etter torevêret sist fredag, har telefonane til Høyanger sjukeheim vore ute av drift. Det blir jobba med å finne feilen.

Medan ein ventar på at feilen vert retta, kan ein kontakte sjukeheimen på mobil 992 19 347.

Publisert 12.07.2019
Høyanger sjukeheim 1

Høyanger sjukeheim har 5 bugrupper - der ei av gruppene er lukka for demente og ei er korttids-/rehabilitering. Sjukeheimen har 40 pasientar med totalt ca 40 årsverk. Vi søkjer etter sjukepleiarar frå snarast og har ledige fulltidsstillingar både faste og vikariat. Stillingane inneber arbeid i turnus /3.kvar helg.

 

Publisert 12.07.2019
Vallogo

Dersom du ikkje står i manntalet, kan du ikkje stemme ved kommune- og fylkestingsvalet.

Publisert 01.07.2019
Buddha og Karo langs Daleelva

Det er bandtvang heile året i parkar, på kyrkjegardar, grav- og urnelundar, på og ved skular, barnehagar og anlegg for leik, idrett, sport og rekreasjon, som offentlege badeplassar og turvegar.

Publisert 01.07.2019
Vallogo

Er du forhindra frå å stemme i den ordinære førehandstemme perioden, og heller ikkje kan stemme på valdagen, kan du tidlegstemme innanlands frå måndag 1. juli til og med fredag 9. august.

Publisert 24.06.2019
Samfunnshuset 1

Samfunnshuset i Høyanger skal stengast i samband med eit større rehabiliteringsoppdrag. I rehabiliteringsoppdraget ligg mellom anna å bytte ventilasjonsanlegg for å redusere fyringsutgiftene, modernisere elektriske tavler for å betre tryggleiken, montere heis for universell tilkomst til festsal/kino samt byte ut kinostolane.

Publisert 19.06.2019
Foto Kjell Arvid Stølen

Det er offentleg varsla om rullering av kulturminneplan med tilhøyrande nytt handlingsprogram for planperioden 2020-2024. Lysing i avisa Ytre Sogn tysdag 18/6-19.
Nytt denne gongen vert i tillegg å få med området Nessane som vi er ein del av frå 2020.

Innspel til handlingsplan og innmelding av objekt til kulturminneplan er første frist sett til
10 juli 2019. Meld innspel til postmottak@hoyanger.kommune.no

Første steg i innmelding av kulturminne bør innehalde:

  • Skildring av objektnamn på objekt
  • Eigar, lokalitet Gnr./Bnr.
  • Bakgrunn/historie
  • Bilde
Publisert 17.06.2019
Lavik helsesenter

Grunna ferieavvikling vert det noko reduserte opningstider i sommar.

Publisert 29.05.2019
Vallogo

Kunngjering av godkjente vallister til kommunestyrevalet 2019 i Høyanger kommune.