Nyhende
Publisert 18.03.2019
listeval

Alle parti og grupper som ønsker å stille til kommunestyrevalet, må levere listeforslag til kommunen innan 1. april 2019, kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha kome til kommunen. Det er ikkje nok at det er postlagt.

Publisert 15.03.2019
Byporten

3 x 100% faste stillingar ledig frå august 2019:
1 stilling som sjukepleiar
2 stillingar som helsefagarbeidar
Stillingane er i sjukeheim og inneber arbeid i langvaktturnus med 12,5-13-timars vakter der ein arbeider 14 vakter på 7 veker.    
Arbeidstid er kl 07:30 – 20:30 med arbeid 3.kvar helg. (½ time kortare dersom 12,5 timars vakter).

 

Publisert 27.02.2019
aktivitetskort2

Utval for kultur og folkehelse vedtok i møtet sitt den 18. januar 2019 å innføre aktivitetskort frå første mars i år. Born ogungdom i alderen 10 - 19 år i Høyanger kommune kan kjøpe aktivitetskort med sterkt reduserte prisar på ulike aktivitetar.
 

Publisert 27.02.2019
Energiportal 1

Høge straumrekningar? Finn dei rette energitiltaka for din bustad med kommunen sin energiportal – Heilt gratis!

Publisert 25.02.2019
skolestart1

Telemarksforsking (TMF) la idag fram sin endelege rapport om barnehage- og skulestruktur i Høyanger kommune.

Publisert 21.02.2019
Utvikling.JPG

Søknadsfristen er 15. mars om du treng barnehageplass og/eller plass i skulefritidsordning frå august 2019.

Søk barnehageplass
Søk plass i skulefritidsordning

 

 

 

Publisert 20.02.2019
bilde_001[1]

Eining for fysikalsk medisin og rehabilitering har 2 fysioterapeutar, turnuskandidat og ergoterapeut. Vi er lokalisert i nye, trivelege lokaler i Høyanger helse og sosialsenter og har og lokaler i Lavik helsesenter og Sørsida bygdetun. Vi søkjer etter fysioterapeut i 100% fast stilling frå medio april 2019.             

 

 

Publisert 19.02.2019
vadheim sentrum vest

Høyanger kommune varslar med dette oppstart av detaljregulering av eit område i Vadheim sentrum vest. Vedteken arealdel i kommuneplanen av 2016 vert lagt til grunn for planarbeidet.

Planområdet er om lag 10 daa. Arealet er avsett til sentrumsføremål, men arealbruk no er i hovudsak strandline, marinaanlegg, bustadhus og landbruk. Mål med planen er å regulere området slik at ein føl intensjonane som ligg i stadanalysa for Vadheim, datert 30.06.2000. Dei aktuelle tiltaka vil vere i samsvar med vedteken araldel.

Planområdet er vist på kartutsnitt under.

Publisert 14.02.2019
IMG_1358

To vers av Sognevisa av Olav Sande (På verseføter gjennom Sogn) ligg no ute på Youtube. Sjå den her: Youtube

Fikk heile teksten her:

 

Publisert 14.02.2019
Illustrasjon+UKM+Dansarar+på+landsmønstringa+2015

Stor stemning på UKM 2019 i Høyanger!

 

Det vart ingen lett jobb juryen hadde for å plukke ut innslaga som skal representere Høyanger kommune på UKM-festivalen i Vågsøy 29.- 31. mars. Det var 14 sceneinnslag og  6 utstillarar i lokalmønstringa. Det var totalt  45 deltakarar. Det var 32. året på rad det vart skipa til lokalmønstring i Høyanger. I år var det rekorddeltaking på arrangørsida, noko som var veldig kjekt og det var gode ungdommar som sto på og hjalp godt til. Kveldens konferansierar var Hedda Stølen Olsen og Lisa Måren Løseth  – dei badt programmet fint saman og var med på å lage god stemning i den fullsette salen.

 

Alle deltakarane fekk diplom, UKM nøkkelband, UKM-korthaldarar og UKM-drops frå Høyanger Kommune.

 

Årets fagpanel bestod av Ole Einar Markeset, Vemund Flatebakken, Guro S. Knudsen, Espen Bakketun og Angelika Ludwig. Følgjande er av fagpanelet plukka ut til å representere Høyanger kommune under UKM-festivalen i Sogn og Fjordane i Vågsøy 29.-31. mars:

 

SCENE

SippinTeaAndEatingPizza

Titler: Mix som består av: Bigger Than Home (Manu Delago), Let You Down (NF), Together (Martin Garrix)

Personer: Alexander Smelvær Burn, Amanda Ekreskar, Daniil Trifonov, Eivor Ohnstad, Oda Dingsøyr, Sara Ueland

 

Jasmin Jørgensen                Winner of a losing game

 

Daniil - aka Visualize           Titler: Fresh/ 999 Personer: Daniil Trifonov

 

Passion                                Titler: You should see me in a crown

              Personer: Amanda Ekreskar, Oda Dingsøyr, Sara Ueland

 

Thea & Lea                         Titler: Luminary Personer: Lea Lund, Thea Gunnarskog

 

                                  

UTSTILLING                     

Sara Strandheim Forfod   Titler: Kvinne i rødt

 

Sara og Nina                     Titler: Kim Breaks the Internet

Personer: Nina Berkova, Sara Strandheim Forfod

 

Nina Berkova                  Titler: Papegøye

 

TEKNISK ARRANGØR

Eivor Ohnstad

 

SCENEARBEIDARAR

Marcus Marifjæren

Viljar Sande

Leander Larsen