Nyhende
Publisert 17.06.2013

 Parkering ved Ortnevik ferjekai.

Publisert 17.06.2013

 

Turen tek ca. 1,5t.  og går frå 40 m.o.h. til 390 m.o.h. Sjå kart nedanfor for rute. Parkering ved Kyrkjebø sjuke- og aldersheim.

Publisert 14.06.2013

Turen tek 1,5t., og går frå 325 m.o.h. til 600 m.o.h. Sjå kart nedanfor for rute (Fjellvegen til Grimsosen)

Publisert 14.06.2013

Turen tek 6-8t. , og går frå 125 m.o.h. til 1230 m.o.h.  Sjå kart nedanfor for rute (Randtangen til Vardefjell)

Adkomst og parkering: Frå Høyanger ta av mot Dale. Fylg vegen fram gjennom dalen til utbyggingsområdet heilt innerst. Parkering nedst i trappane, ved den gamle kraftstasjonen K2.

Publisert 14.06.2013

 

 

Turen tek 3-4 t., og går frå 20 m.o.h. til 764 m.o.h.

Publisert 14.06.2013

 

Turen tek ca. 1,5t., og går frå 130 til 330 m.o.h.

Publisert 14.06.2013

Turen tek ca. 1,5t., og går frå 27 m.o.h. til 124 m.o.h.

Adkomst og parkering: Ta av frå fv. 92 i Søreide mot Østerbø. Køyr langs Østerbøvatnet forbi Østerbø og vidare inn til Sørebø i sørenden av vatnet. Parkering ved den nye brua over Sørebøelva på Sørebø.

 

 

Publisert 14.06.2013

Turen tek ca. 5t. og går frå 20 m.o.h. til 669 m.o.h. Parkering på den nedlagte ferjekaia på Svartemyr.

Publisert 14.06.2013

Turen tek ca. 1,5t. og går frå 30 m.o.h. til 182 m.o.h. Sjå kart nedanfor for turrute og parkering.

 

Adkomst og parkering: Følg fv. 8 inn til austsida av Ikjefjorden. Ta av til høgre og følg vegen vidare til ho kryssar elva. Parkering her. Sjå kart nedanfor for parkering.

Publisert 14.06.2013

 Turen tek ca 1t.