Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følgjer situasjonen og utviklinga tett. 

Det er framleis viktig å halde fram med dei nasjonale smitteverntiltaka, særleg når vi no kjem gradvis i meir aktivitet. 
Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. 
VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Åkrenipa

Klikk for stort bileteUtsikt ÅkrenipaTuren tek ca. 5t. og går frå 20 m.o.h. til 669 m.o.h. Parkering på den nedlagte ferjekaia på Svartemyr.

Klikk for stort bileteVarden på ÅkrenipaStien går frå den gamle ferjekaia opp gjennom skogen. Etter at ein har passert tregrensa går stien for det meste i lyngbakkar og noko myrterreng. Den siste delen av turen mot toppen går mykje på berg.  Frå toppen har ein fantastisk utsyn over Sognefjorden og heile nordsida av Høyanger kommune.

Frå toppen kan ein velje om ein går same vegen ned att, eller om ein tek turen vidare over Eggja forbi Veslenipa og vidare til Osland.

Turen står beskrive i Opptur Sogn og Fjordane, tur 09-06

Kartreferanse frå ut.no

Klikk for stort bileteStistart ÅkrenipaKlikk for stort bileteGod merking Åkrenipa