Koronavirus - Covid 19

Vi oppfordrar innbyggarane våre om å unngå unødig reiser til Bergen på noverande tidspunkt. Dette på grunn av ei auke av smittetilfelle og ein uavklart smittesituasjon i samfunnet.

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf 57713900 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset? Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Åkrenipa

Klikk for stort bileteUtsikt ÅkrenipaTuren tek ca. 5t. og går frå 20 m.o.h. til 669 m.o.h. Parkering på den nedlagte ferjekaia på Svartemyr.

Klikk for stort bileteVarden på ÅkrenipaStien går frå den gamle ferjekaia opp gjennom skogen. Etter at ein har passert tregrensa går stien for det meste i lyngbakkar og noko myrterreng. Den siste delen av turen mot toppen går mykje på berg.  Frå toppen har ein fantastisk utsyn over Sognefjorden og heile nordsida av Høyanger kommune.

Frå toppen kan ein velje om ein går same vegen ned att, eller om ein tek turen vidare over Eggja forbi Veslenipa og vidare til Osland.

Turen står beskrive i Opptur Sogn og Fjordane, tur 09-06

Kartreferanse frå ut.no

Klikk for stort bileteStistart ÅkrenipaKlikk for stort bileteGod merking Åkrenipa