Koronavirus - Covid 19

 Vaksinering      Koronatesting       Siste nytt

Vaksinespørsmål: 992 19 398, mån-tors, kl. 08:00-kl. 15:00. Koronaspørsmål-nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Åsa Stedje, miljøkoordinator for undom

Åsa Stedje, miljøkoordinator for ungdom Åsa Stedje er nyleg starta i stillinga som «miljøkoordinator for ungdom» i Høyanger. Målgruppa er dei i alderen 13- 25 år, og ho skal jobbe med og for ungdom i heile Høyanger kommune.

"Ungdom og  føresette kan ta kontakt med meg dersom dei har spørsmål om rus, psykisk helse eller andre utfordringar. Dette er eit lågterskeltilbod, og ein treng ikkje henvisning for å kome i kontakt med meg. Send ein sms, ring, eller kom innom kontoret mitt for ein prat!
Eg har samarbeid med andre tenester i kommunen, til dømes skule, helsestasjonen og NAV."