Bustader

Haust 2016 - Klikk for stort bileteHaust 2016 Grete B. Ulvestad Kommunen kan få bruk for leigebustader til personar som skal busettast med hjelp frå kommunen.

Har du ein bustad som du kan leige ut til eit slikt føremål, ber vi om at du registrerer dette.

Registrer utleigebustad 

Registreringa er uforpliktande både for deg og for kommunen. Du vert kontakta dersom det vert aktuelt for kommunen å leige bustad av deg.