Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Bustadområde på Gamle skuleplassen i Vadheim

Klikk for stort bileteHøyanger kommune inviterer med dette open konkurranse der aktørar/utbyggjarar kan utarbeide framlegg til konsept og løysing for utvikling og utbygging av tomta på Gamle skuleplassen i Vadheim. Dei som leverer bidrag til kommunen deltek i konkurranse om å få kjøpe tomta til takst. Kriterie og vilkår for konkurransen er nærmare beskrive i invitasjon vedlagt nedanfor.   

Høyanger kommune står fritt til å velje utbyggjar, og konkurransen kjem ikkje inn under lov om offentleg anskaffelse. Høyanger kommune er i denne samanheng grunneigar med interesse av å selje den aktuelle tomta til den utbyggjaren ein vurderer til å ha det kvalitativt beste prosjektet, best gjennomføringsevne, samt framdriftsplan som legg opp til at tomta vert bygd ut innan akseptabel tidshorisont.

Om spørsmål ta kontakt med;

Leiar plan og forvaltning Jostein Nyland mob. 992 19 390
Kommuneplanleggar Synne Vefring mob. 992 19397
Ingeniør Asle Værøy mob. 99219393