Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følgjer situasjonen og utviklinga tett. 

Det er framleis viktig å halde fram med dei nasjonale smitteverntiltaka, særleg når vi no kjem gradvis i meir aktivitet. 
Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. 
VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Byggje utan å søkje?

Frå 1. juli vert byggjereglane endra og for ein del byggjetiltak kan du byggje utan å søkje kommunen om løyve.

Klikk for stort bilete

Frå 01.07.15 kan du mellom anna sette opp ei garasje på inntil 50 kvadratmeter eller eit tilbygg på 15 kvadratmeter utan at du treng løyve frå kommunen.
Forenklingane i reglane gjev deg meir fridom til å byggje, men du får òg meir ansvar.
Du må sjølv sørgje for at det du skal byggje er i samsvar med lov og plan.


Må du søkje? Prøv vegvisaren til DiBK

 

Korleis finne arealplan og planføresegne

 

Sjå direktoratet for byggekvalitet sin side for meir informasjon