Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følgjer situasjonen og utviklinga tett. 

Det er framleis viktig å halde fram med dei nasjonale smitteverntiltaka, særleg når vi no kjem gradvis i meir aktivitet. 
Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. 
VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Covid-19 viruset smittar ikkje gjennom drikkevass-systemet

Klikk for stort bileteHøyanger kommune brukar UV-stråling på vassverka for å desinfisere drikkevatn som vert sendt ut til innbyggarane (springvatnet). Dette er ein effektiv metode til å ta knekken på bakterie og virus.

 

 

Fra FHI 24.03.2020:

«Det finnes ikke dokumentasjon på at covid-19 virus har blitt overført via drikkevann eller hvor lengeviruset overlever i overflatevann.

  • Norske vannverk benytter normalt klor, UV-stråling eller ozonering som desinfeksjonsmetode. Disse desinfeksjonsmetodene er effektive mot de aller fleste sykdomsfremkallende virus, og WHO konkluderer med at de vanlige desinfeksjonsmetodene som benyttes (klor og UV) også er tilstrekkelige til å inaktivere dette viruset.

Det er ikke rapportert at covid-19 virus har blitt overført gjennom avløpsvann eller kloakk.

  • Standard forhåndsregler og prosedyrer som brukes ved andre sykdommer som kan spres via avløpsvann er tilstrekkelig.
  • Det er viktig å opprettholde god håndhygiene.
  • I sjeldne tilfeller kan man få brudd og lekkasjer på ledningsnettet og avløpsvann kan komme inn i drikkevannsledninger. Det vil da være vanlig praksis å iverksette kokevarsel, og folk vil få informasjon om at vannet bør kokes evt. ikke drikkes.»