Dobbelfakturering av helse og omsorgstenester med forfall 20. januar 2020

Fakturablankett - Klikk for stort bilete Faktura for betaling av heimetenester og eigenbetaling sjukeheim med forfall 20.01.2020, er ved ein feil blitt sendt ut dobbelt. Det er faktura med det høgste fakturanummer som er korrekt, og som du skal betale.

Om du har betalt "feil" faktura, vil økonomiavdelinga koble denne betalinga mot rett faktura.

Har du spørsmål, kontakt økonomiavdelinga på telefon 57 71 15 00.