Koronavirus - Covid 19

 

Koronainformasjon frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open mån - tors, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Eigedomsskatt 2021 – utlegging av skattelister

Klikk for stort bileteI samsvar med Eigedomsskattelova §§14 og 15 og Høyanger kommune sine vedtekter for eigedomsskatt, vert det med dette kunngjort at lista over utskrive eigedomskatt for 2021 vert lagt ut til offentleg ettersyn i 3 veker.

Lista vert lagt ut i resepsjonen på Høyanger Rådhus frå 22.02.2021.
Eigar kan klage på taksten som er lagt til grunn for eigedomsskatten. Dette fylgjer av Eigedomsskattelova §19.

Ei eventuell klage må sendast til:
Høyanger kommune, postboks 159, 6991 Høyanger, eller postmottak@hoyanger.kommune.no innan 6 veker frå utlegginga.
 
Eigedomsskattekontoret