Koronavirus - Covid 19

 Vaksinering      Koronatesting       Siste nytt

Vaksinespørsmål: 992 19 398, mån-tors, kl. 08:00-kl. 15:00. Koronaspørsmål-nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Eigedomsskatt 2022 – krav om taksering/omtaksering

 

Eigedomsskatt er ein kommunal skatt som vert skrive ut i samsvar med lov om eigedomsskatt til kommunane, samt vedtekter godkjent av kommunestyret. 

Omtaksering av ein eigedom skal skje dersom det i tida mellom dei allmenne takseringane ligg føre ein av dei følgjande grunnane: 


a)eigedomen er delt
b)bygningar på eigedomen er rive eller øydelagt av brann eller liknande, eller 
c)det er ført opp nye bygningar eller gjort monalege forandringar på eigedomen. Jfr. esktl §8a-3(5)

Krav om omtaksering må sendast Eigedomsskattekontoret innan 01.11.2021. 
Taksering vil skje januar/februar 2022.

Eigedomsskattekontoret