Koronavirus - Covid 19

 

Koronainformasjon frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open mån - tors, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Endringar i nasjonale koronatiltak

Klikk for stort bileteRegjeringa vidarefører stort sett dei nasjonale smitterverntiltaka fram til midten av mars.

Her er nokre av endringane som gjeld frå 23. februar:


- Skjenkestopp kl 22:00

- Opnar opp for idrettsarrangement og konkurranse for barn og unge under 20 år i eigen kommune, med maks 50 deltakarar

- Endrar kravet om fastmonterte seter, dette betyr blandt anna at ein kan ha gravferd med inntil 100 personar, på faste tilviste plassar. 

 

Les meir om dei nasjonale tiltaka her

 

Klikk for stort bilete