Floteneset - Søknad om løyve til akvakultur

Fjord Drift AS søker om løyve til oppdrett av laks, aure og regbogeaure på lokaliteten Floteneset i Høyanger kommune. Lokaliteten er mellombels godkjent fram til 23. september 2017, og det søkjast på bakrunn av dette klarering av lokaliteten frå denne datoen.

Bilete Sognefjord (Høyanger kommune) - Klikk for stort bilete

Publisert av Sasa Sehic. Ansvarleg Silje Bøe. Sist endra 28.04.2017 av Sasa Sehic
 
 
Login for redigering