Høyanger Kulturskule ny brosjyre 2019/2020

Nytt skuleår nærmar seg og dermed tid for å søkje om elevplass i kulturskulen. Kulturskulen har tilbod innan musikk, visuelle kunstfag og dans i samarbeid med DUG Høyanger. Vi har undervisning i alle fem bygdelagene.

Søknadfristen om plass i kulturskulen er 1.juni, men du må gjerne søke heile året. Vi tek inn elevar så lenge det er ledig plassar.