Kinomedarbeidarar

Byporten med Bytorget - Klikk for stort bilete Ved Høyanger kommunale kino er det frå snarast ledig 2 stillingar som kinomedarbeidar. Kvar av stillingane inneber ca. 20 timar i månaden, kvelds- og helgearbeid.

 

 

 

Arbeidsoppgåver:

 • Førebuing til kinoframsyning
 • Sal av billettar og kioskvarer
 • Vakt i kinosalen
 • Rydding og reingjering i kinosalen

Vi søkjer etter medarbeidar som:

 • har god kjennskap til data
 • er serviceinnstilt og påliteleg
 • er interessert i film
 • likar å arbeide i team men og har evne til å arbeide sjølvstendig
 • er fleksibel i høve arbeidstid (kvelds- og helgejobbing)
 • har gode kommunikasjonsevner
 • trivst i eit tidvist travelt arbeidsmiljø

Søkjarar må vere fylt 18 år ved oppstart

For nærare opplysningar om stillinga, kontakt kinosekretær Angelika Ludwig på tlf 992 19 353.

Søknadsfrist : 22.10.17

Elektronisk søknad via søknadssenteret. Merk søknaden med sak 17/671.                                       

Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Ønskje om å bli unntatt offentlegheit må handsamast i tråd med reglane i offentleglova.

Publisert av Hilde Sviggum. Sist endra 05.10.2017
 
 
Login for redigering