Kom og prøv fløyte og klarinett

Kom og prøv fløyte og klarinett! Dette er to av instrumenta kulturskulen har tilbod om.

Kom og prøv heilt uforpliktande, ta gjerne med ein ven eller venninne, og gjerne føresette.

 

Her vil du møte to rutinerte lærarar innan faga det vert undervist i.

Velkomen! :)

 

Kontakt kulturskulerektor Beate Kjølstad

Tlf.: 99219371/57711568

E-post: beate.kjolstad@hoyanger.kommune.no