Kommunedirektøren blir pensjonist

Kommunedirektør, Kjellaug Brekkhus, blir pensjonist 1. mai og har sin siste arbeidsdag i Høyanger kommune, fredag 29. april. 

Brekkhus starta som rådmann 1. mars 2018. Tittelen som rådmann blei endra til kommunedirektør mai 2021. Vi takkar Brekkhus for den gode jobben ho har gjort som øverste administrative leiar i Høyanger kommune og ønsker lykke til med livet som pensjonist!