Kulturminneplan

Klikk for stort bilete

Kommunestyret vedtok i møte 25.02.2016 Lokal kulturminneplan/strategiplan for 2016-2019.
 

Kulturminna våre er ein av dei viktigaste kunnskapsberarar om historia vår. Dei er identitetsberarar som fortel oss kven vi er og kvar vi kjem frå. 

Kulturminneplanen skal vere eit verktøy i forvaltning av kulturminne, og eit hjelpemiddel i prioriteringane. Ei anna viktig side er å kartlegge og formidle kunnskap om våre kulturminne.