Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Kulturminneplan

Klikk for stort bilete

Kommunestyret vedtok i møte 25.02.2016 Lokal kulturminneplan/strategiplan for 2016-2019.
 

Kulturminna våre er ein av dei viktigaste kunnskapsberarar om historia vår. Dei er identitetsberarar som fortel oss kven vi er og kvar vi kjem frå. 

Kulturminneplanen skal vere eit verktøy i forvaltning av kulturminne, og eit hjelpemiddel i prioriteringane. Ei anna viktig side er å kartlegge og formidle kunnskap om våre kulturminne.