Kulturprisen 2018

Byporten i Høyanger - Klikk for stort bilete

Høyanger kommune kan kvart år tildele kulturpris til ein verdi av kr 10 000. Prisen kan evt. bli delt på to kandidatar. Kulturprisen kan tildelast einskildpersonar, lag/organisasjonar og grupper som har gjort ein større innsats for kulturlivet i kommunen.

Det er utarbeidd retningslinjer for tildeling av prisen.

Ved spørsmål:

Kontakt kultursjef Anita Nordheim, tlf. 57 71 15 00 / 95 92 24 34.

Framlegg på kandidat(ar) sendast:

Høyanger kommune: postmottak@hoyanger.kommune.no
postadresse: postboks 159, 6991 Høyanger

innan 15. oktober 2018.

Kontakt

bilde av personen: Anita Nordheim
Kommunalsjef kultur og folkehelse
  • Tlf: 57 71 15 71
  • Mob: 959 22 434
  • E-post: