Lege

Høyanger legekontor - Klikk for stort bilete Høyanger helsesenter har 4 unge fastlegar, LIS lege og kommuneoverlege som held til i nye tidsmessige lokalar midt i Høyanger sentrum. Helsesenteret har og utekontor i Bjordal og Lavik. Kontoret har 3 helsesekretærar, sjukepleiar og laboratorium med bioingeniør. Vi har moderne IKT-system og har eit godt arbeidsmiljø med gode tilbakemeldingar frå turnuslegar og studentar.

Vi har ledig fast stilling frå 01.07.18 og vikariat i perioden 01.07.18 – 31.12.18 - individuell avtale med mogeleg kommunal deltidsstillling. Tilknytingsforma kan diskuterast/endrast for begge stillingane.

Hovudfunksjonar vil vere:

  • Allmennpraksis i fastlegeordning.
  • Høyanger er med i interkommunalt legevaktsamarbeid med 8 andre kommunar, og med felles legevakt i Førde kveld/natt/helg og høgtidsdagar.
  • Må pårekna arbeid på utekontor på Høyanger sørside og Lavik.
  • Kommunale oppgåver er fleksible.
  • Søkjarar må ha førarkort kl. B.

Vi kan tilby:

  • Basisgodtgjersle samsvar med antall pasientar på legen si liste for individuell avtale. For kommunal tilsetting konkurransedyktig løn og god pensjonsordning i KLP.
  • Leige av lokale, hjelpepersonell, inventar og utstyr m.m. Leiga er f.t. lik basisgodtgjersla.
  • Nye tidsmessige kontorlokale saman med dei andre kommunelegane.
  • Moderne IKT utstyr. Vi nyttar InfoDoc.
  • Høve til å leige nyoppussa kommunal bustad (einebustad eller rekkehus).

For nærare opplysningar kontakt kommuneoverlege Svein Gunnar Sivertsen på tlf 92 86 02 90.

Søknadsfrist: 01.04.18

Søknad via vårt elektroniske søknadssenter. Søknad merkast med sak 18/187.