Legekontora i Lavik og på Søreide - påske og ferieavvikling

Grunna ferieavvikling blant legane ved legekontora i Lavik og på Søreide, vert det lege ved legekontora følgjande dagar:

Lavik legekontor

  • måndag 8. april vanleg opningstid
  • torsdag 11. april avviklar lege ferie. Sjukepleiar er ved legekontoret
  • måndag 15. april vanleg opningstid
  • torsdag 18. april er legekontoret stengt grunna raud dag
  • måndag 22. april er legekontoret stengt grunna raud dag

Søreide legekontor

  • tysdag 9. april avviklar lege ferie. Diabetessjukepleiar har konsultasjonar for pasientar med diabetes
  • tysdasg 16. april vanleg opningstid

Første opningsdag etter påske er tysdag 23. april.