Legetenesta

Høyanger legekontor - Klikk for stort bilete Grunna årsaker, vi ikkje rår med, må vi ein periode omorganisere drifta ved våre tre legekontor.

Laboratoriet ved Høyanger legekontor

I veke 37, 10. - 14. september, er laboratoriet stengt. Det er ope for INR-prøvar alle dagar i tidsrommet kl. 09:30 - kl. 11:30. Akutte blodprøver vil verte prioriterte. Det vert normal drift ved laboratoriet frå måndag 17. september.

Lavik legekontor

  • måndag 10. september: stengt
  • onsdag 13. september: stengt
  • måndag 17. september: sjukepleiar ved kontoret frå kl. 08:30 - kl. 14:00
  • onsdag 19. september: lege og sjukepleiar frå kl. 08:30 - kl. 15:00
  • måndag 24. september: sjukepleiar ved kontoret frå kl. 08:30 - kl. 14:00
  • onsdag 26. september: lege og sjukepleiar frå kl. 08:30 - kl. 15:00

Søreide legekontor

  • tysdag 10. september: stengt
  • tysdag 18. september : ope med lege og helsesekretær eller sjukepleiar ved kontoret
  • tysdag 25. september: open med lege og helsesekretær eller sjukepleiar ved kontoret