Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Legevaktsatelitt opnar i Høyanger 9. desember

Klikk for stort bilete    Høyanger kommune startar frå 9.12.19 med Legevaktsatelitt som er organisert under SYS-IKL (Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunale Legevakt).

Legevaktsatelitten skal vere eit supplement til den ordinære legevakta. Den skal gje hjelp lokalt i Høyanger for helseutfordringar som i hovudsak ikkje er akutte, men som ikkje kan vente til vanleg kontortid.

Når du treng hjelp, kven kan du ringe?

  • Fastlegen din i opningstida på kvardagar mellom kl 08:00 - 15:30. Telefon 57713900
  • Legevakt 116117 heile døgnet når hjelpa ikkje kan vente.
  • 113 når det er akutt og står om liv

Klikk for stort bilete  

Du kan ikkje ringe direkte til Legevaktsatelitten i Høyanger, alle henvendingar går gjennom legevakta i Førde - 116117.

Når du ringer 116117 vil legevaktsentralen i Førde gjere ei medisinsk vurdering og deretter avgjere om ein skal få tilbod om å møte på satelittkontoret eller om ein skal reise direkte til legevakta i Førde.

Legevaktsatelitten finn du på Høyanger legekontor. Nytt hovudinngang ved helsesenteret.

Her vil du møte ein sjukepleiar.  Sjukepleiaren koblar opp ein videosamtale med legevakta i Førde, og bistår legen med undersøkingar og eventuell behandling.

Legevaktsatelittkontoret i Høyanger vil vere tilgjengeleg (via SYS-IKL) mellom kl. 15:30 – 22.00 på kvardagar. På helg 12.00 til 15.00 og etter avtale med legevakt.

Betaling etter satelittbesøk:

Pasientar med smarttelefon får rekning på sms.  Denne er gebyrfri og må betalast innan 11 timar.  Etter dette kjem påminning om gebyr.

Pasientar utan smarttelefon får tilsendt faktura (gebyrfritt).