NAV Høyanger - opningstider frå måndag 7. januar 2019

NAV-logo - Klikk for stort bilete

Jobbtreff – Ungdomsklubben (Inngang i Storgata)

  • Måndag kl. 09.00 – 11.00
  • Onsdag kl. 09.00 – 11.00 

Jobbtreff er eit tilbod for deg som arbeidssøkjar.
Her får du høve til å skrive og jobbe med søknader og CV, med bistand frå rettleiarar i NAV.

I tillegg er det felles gjennomgang av ulike tema knytt til jobbsøking; til dømes

  • Kva ein CV og søknad skal innehalde
  • «Korleis får du jobben»
  • Jobbintervju

Det vil også bli presentert stillingar som berre er meldt til NAV, og bedrifter i regionen kjem for å presentere seg sjølv. For dei som ynskjer vil det også vere høve til å få intervjutrening.

Ta med deg:

  • Bærebar datamaskin (dersom du ikkje har, vil der vere mogleg å låne PC)
  • Bankid (eventuelt buypass)

Publikumsmottak – Jobbsenter i Storgata 8

  • Måndag kl. 12.00 – 14.00
  • Onsdag  kl. 12.00 – 14.00
  • Fredag kl. 10.00 – 14.00

Det er høve til å gjere avtale om samtale utanom opningstid.