Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Offentleg ettersyn - Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Klikk for stort bileteFormannskapet sitt framlegg til årsbudsjett 2020 og økonomiplan for 2020-2023, er lagt ut til offentleg ettersyn frå 28.11.2019.

Dokumenta er også lagt ut til offentleg ettersyn i Høyanger rådhus og Høyanger bibliotek. 

Kommunestyret handsamar årsbudsjett og økonomiplan i møte 12.12.2019.

Eventuelle merknader må vere mottekne seinast 11.12.2019, og skal sendast til Høyanger kommune, postboks 159, 6991 Høyanger eller postmottak@hoyanger.kommune.no

Formannskapet sitt framlegg til: Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 (PDF, 3 MB)

Saksframlegg formannskapet 28.11.2019, sak 74/19

Sjå også protokoll frå møte i formannskapet 28.11.2019, der finn du framlegg til betalingssatsar/skattesats/gebyr for 2020.