Offentleg ettersyn - Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Klikk for stort bileteFormannskapet sitt framlegg til årsbudsjett 2020 og økonomiplan for 2020-2023, er lagt ut til offentleg ettersyn frå 28.11.2019.

Dokumenta er også lagt ut til offentleg ettersyn i Høyanger rådhus og Høyanger bibliotek. 

Kommunestyret handsamar årsbudsjett og økonomiplan i møte 12.12.2019.

Eventuelle merknader må vere mottekne seinast 11.12.2019, og skal sendast til Høyanger kommune, postboks 159, 6991 Høyanger eller postmottak@hoyanger.kommune.no

Formannskapet sitt framlegg til: Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 (PDF, 3 MB)

Saksframlegg formannskapet 28.11.2019, sak 74/19

Sjå også protokoll frå møte i formannskapet 28.11.2019, der finn du framlegg til betalingssatsar/skattesats/gebyr for 2020.