Opptak i barnehage og skulefritidsordning 2019

Søknadsfristen er 15. mars om du treng barnehageplass og/eller plass i skulefritidsordning frå august 2019.

Søk barnehageplass
Søk plass i skulefritidsordning

 

Barnehageplass

Søknader som kjem inn etter fristen vert handsama etter at alle med lovfesta rett har fått tilbod om plass.

Les meir om rett til barnehageplass, vilkår for tildeling, prisar og barnehagane våre, her


Plass i skulefritidsordning

Informasjon om skulefritidsordninga finn du her