Koronavirus - Covid 19

Vi oppfordrar innbyggarane våre om å unngå unødig reiser til Bergen på noverande tidspunkt. Dette på grunn av ei auke av smittetilfelle og ein uavklart smittesituasjon i samfunnet.

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf 57713900 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset? Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

SIMAS informerer-Blanke/gjennomsiktige sekkar

Klikk for stort bileteSIMAS ynskjer at alle skal bli betre på sortering og resirkulering. Difor innførar me bruk av blanke/gjennomsiktige bossekkar til restavfall. Då kan me lettare sjå kva som ligg i posen.

Om noko er sortert feil, kan me sortera det riktig.

Sjå filmen ved å trykke på lenken.