Sjukepleiar

Kyrkjebø sjukeheim (Høyanger kommune) - Klikk for stort bilete Kyrkjebø sjukeheim har 24 einerom og 12 av desse er øyremerka brukarar med diagnosen aldersdemens. Vi søkjer etter sjukepleiar i 100% stilling medio juni 2018.

I tillegg til ordinære sjukepleieoppgåver inneber stillinga også oppgåver knytta til ressurskrevande brukar.

Søkjarar må ha sjukepleiarutdanning.

Vi ynskjer at du har:

  • evne til å jobbe sjølvstendig og på lag med andre
  • er fleksibel og samarbeidsvillig
  • godt humør
  • beherske norsk skriftleg og munnleg

Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordningar. Den som vert tilsett må legge fram tilfredstillande politiattest.

Kontaktperson: Institusjonsleiar Oddny Sørestrand, tlf 992 19 361 

SØKNADSFRIST: 24.03.2018

Søknad via vårt elektroniske søknadssenter. Merk søknad sak 18/188.