Koronavirus - Covid 19

Alt om korona- Høyanger kommune Korona- information in other languages  

Spørsmål i samband med vaksinering ring 992 19 398, open mån - tors, kl. 08:00 - kl. 15:00.
Spørsmål om koronavirus? Ring kommunal informasjonstelefon, 992 19 398, mån-tors kl 12:00 - 15:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Skal du søkje om redusert foreldrebetaling for barnehage- og skuleåret 2021/2022?

Canva   

 

No leverer du søknad direkte i portal for barnehage og skule/SFO

 

Det er fleire moderasjonsordningar for familiar med låg inntekt. Frå 1. august 2021, har regjeringa utvida ordninga for SFO til også å gjelde for elevar i 3. og 4. årstrinn. 

Du søkjer om moderasjon direkte i barnehage- og skuleportalen. For at søknaden skal kunne handsamast, må det leggjast ved godkjent dokumentasjon.

Nasjonal søknadsfrist er 1. august 2021.  

Grunna ferieavvikling i administrasjonen, gjer vi merksam på at søknadar som kjem inn etter 9. juli, vil bli handsama frå veke 32. 

For søknadar som kjem inn etter 1. august, gjeld vedtaket frå første heile månad etter søknadstidspunktet og ut barnehage- og skuleåret.

 

 

Informasjon om moderasjonsordning finn du her: 

 

Barnehage                      SFO

 

Søk om redusert foreldrebetaling:

 

 Barnehageplass:           

                                             

Visma Flyt Barnehage   

 

SFO-plass for 1. - 4.  årstrinn, og gratis SFO-plass for elevar i 5.-7.- årstrinn med særskilt behov: 

 

 Visma Flyt Skole