Solnipavegen - søknad om endring for bygging av landbruksveg - høyring

Skogsveg illustrasjon Solnipa - Klikk for stort bilete Solnipavegen vart godkjent som landbruksveg 22.06.15.

Det vert no søkt om endringar av vegplanen sin parsell B.

Den planlagde veglina vil medføre ei lengre strekning rekkverksarbeid, samt eit parti med stor fjellskjæring og fylling.

I den omsøkte endringa vil ein gå fri rekkverksarbeid, samt få mindre fjellskjæringar.

Grunnkart 1:2000 (PDF, 406 kB)Grunnkart 1:5000 (PDF, 406 kB)Høyringsdokument (PDF, 14 kB)