Songen og Musikkens dag 2019

Songen og Musikkens dag 2019 vert i år arrangert laurdag 15. juni i Vadheim i samband med Vaimamarknaden.

Vaimamarknaden, Vadheim skulemusikk og Vadheim Musikklag, er årets arrangør. Dei legg opp til eit spennande arrangement, både på dagtid og kveldstid for både ung og gammal. Her vil ein vise breidda av musikk- og kulturlivet i Høyanger Kommune, og kanskje kjem det nokre gjester frå nabokommunane?

Meld deg på så snart som råd og innan 30. april til kulturskulerektor Beate Kjølstad (tlf.: 99219371) på epost: beate.kjolstad@hoyanger.kommune.no