Strategiplan for oppvekst - høyring

Utvikling.JPG - Klikk for stort bilete Planutvalet vedtok i møte 29.08.17, sak 12/17, å legge Strategiplan for oppvekst Høyanger kommune 2017-2029, ut til offentleg ettersyn og høyring, jfr Plan- og bygningslova § 11-14.
Høyringsfristen er sett til fredag 20.10.2017.

Publisert av Jorunn Flæthe. Sist endra 25.09.2017 av Jorunn Flæthe
 
 
Login for redigering