Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følgjer situasjonen og utviklinga tett. 

Det er framleis viktig å halde fram med dei nasjonale smitteverntiltaka, særleg når vi no kjem gradvis i meir aktivitet. 
Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. 
VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Systølen

Turen startar på 200 moh, Systølen ligg på 588 moh. Tek ca. 3-4 timar.  Gå skogsvegen til ende, gå rett opp nokre meter og følg merka sti mot høgre.Turen er bratt opp skogsvegen, går så over til fin sti i skogen med svak stigning.

Siste delen av turen går lett på fjellet fram til Systølsvatnet. Fortsett på høgre side av vatnet, og bli belønna med vakker utsikt over fagre Systølen.

Ein fin familietur.

 Adkomst og Parkering:

Ta av til venstre for elva i Bjordal, køyr fram Bjordalsdalen forbi siste garden. Sving til venstre opp skogsvegen som kjem like etter.

Køyr til vegkrysset, ta av til høgre. Etter nokre svingar kjem ein til parkeringa.(Skogsvegen går vidare, men er ikkje anbefalt og køyre, ta beina fatt!).