Tomter til sals på Nedre Hovland

Finurlig Høyanger kommune sel flotte og sjønære tomter i Vadheim. 

Dei 9 tomtene på flat mark er ferdig opparbeidd med asfalterte vegar, vatn og avløp, straum, fiber og belysning. Tomtene er regulerte til einebustadar, og er i prisklassen kr 230.000 - 390.000,-

Tomt 1 -  kr 270.000,-
Tomt 2 -  kr 270.000,-
Tomt 3 -  kr 230.000,-
Tomt 4 -  kr 320.000,-
Tomt 5 -  kr 320.000,-
Tomt 6 -  kr 390.000,-
Tomt 7 -  kr 390.000,-
Tomt 8 -  kr 390.000,-
Tomt 9 -  kr 390.000,-

Dersom du har spørsmål eller er interessert i å kjøpe, ta kontakt med:

Leiar for plan og forvaltning Synne Vefring på e-post:
synne.vefring@hoyanger.kommune.no eller på tlf.: 577 11 547 / 99 21 93 97

Avdelingsingeniør vatn og avløp Asle Værøy på e-post:
asle.vaeroy@hoyanger.kommune.no eller på tlf.: 577 11 542 / 99 21 93 93

Eva Karin Sandvik   Eva Karin Sandvik   

Eva Karin Sandvik      Eva Karin Sandvik