Utekontakt

Klikk for stort bileteBrenn du for arbeid med ungdom?

Vi søker ein utekontakt i 40 % stilling.Utekontakten arbeider primært forebyggjande og oppsøkande blant ungdom.Høyanger kommune har fleire bygdelag der ungdom bur. Stillinga medfører mellom anna kveldsarbeid ved ungdomsklubbane i kommunen, og det må påbereknast ekstra jobbing ved særskilde høve når ungdom er ute. Utekontakten samarbeider tett med folkhelsekoordinator, skule, helsesjukepleiar, barneverntenesta, førebyggjande politi, SLT og øvrige instansar som jobber med barn og unge i Høyanger kommune.  Det er eit utfordrande arbeid og det vert stilt krav til kompetanse og personlege eigenskapar.

Utekontakten samarbeider tett med folkhelsekoordinator, skule, helsesjukepleiar, barneverntenesta, førebyggjande politi, SLT og øvrige instansar som jobber med barn og unge i Høyanger kommune.  Det er eit utfordrande arbeid og det vert stilt krav til kompetanse og personlege eigenskapar.

 

Arbeidsoppgåver

 • Etablere kontakt og gje råd / veiledning
 • Oppfølging og samarbeid med ungdom
 • Oppsøkande sosialt arbeid
 • Deltaking i kommunalt samarbeid
 • Haldningsskapende arbeid.

Kvalifikasjonar

 • Personlege eigenskapar vert vektlagt
 • Søkjar må ha førarkort
 • Godkjend politiattest
 • Erfaring fra arbeid med ungdom

Utdanningsnivå

Ønskeleg med høgskuleutdanning, men anna relevant utdanning eller praksis frå arbeid med barne og unge vil òg bli vurdert

 

Personlege eigenskaper

 • God relasjonsevne
 • Lojal og engasjert
 • Det vert stilt krav til fleksibilitet og omstillingsevne.
 • Evne til å planlegge og styre sin eigen arbeidskvardag på ein produktiv måte

Kontaktinformasjon: kommunalsjef for Helse og omsorg, Ingun Indrebø tlf 47890705/57711608

Søknadsfrist : 29.02.20

 

Søknad via vårt søknadsssenter - merk søknad sak 20/131

Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege, jfr. «Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet» (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentleg søkjarliste må begrunnast skriftleg. Søkjaren vil bli varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teken til følgje.