Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Utsetting av betaling av kommunale avgifter og eigedomsskatt

Klikk for stort bileteFor å avhjelpe likviditetssituasjonen for næringsdrivande og permitterte kan dei som er ramma av innskrenkingane i samband med koronautbrotet sende ei melding til Høyanger kommune, postmottak@hoyanger.kommune.no, og merke den med økonomikontoret, så vil vi gi utsetting med betaling av 1. termin kommunale avgifter, til i første omgang 15.8.2020. Faktura blir sendt ut i slutten av mars månad.