Vatn i Høyangerområdet

Det pågår for tida søk etter vatnlekkasje og reparasjon av vassleidningsnettet i Høyangerområdet.

Det er mykje luft i vatnet. Vatnet er reint og kan nyttast som vanleg. Vasslekasje - Klikk for stort bilete Luftinnblandinga kjem på grunn av høgt forbruk.