Koronavirus - Covid 19

 Vaksinering      Koronatesting       Siste nytt

Vaksinespørsmål: 992 19 398, mån-tors, kl. 08:00-kl. 15:00. Koronaspørsmål-nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Vil du gjere noko med energimanagementet ditt på garden?

Med eit energimarknad i endring og aukande behov for straum til oppvarming, kjøling og drift av landbruksmaskiner, reiskap og foredlingsverksemd, er det viktig å vite om handlingsrommet for optimalisering. Kva er den beste løysinga, korleis koma i gong og kva kan du få stønad til?

  

Les meir om dette på Statsforvaltaren si side. På lenka under finn du program  og påmelding til 2 dagars kurs i fornybar energi for gardbrukarar i Vestland. NORGES VEL står for regien med støtte frå Statsforvaltaren i Vestland. 

Kurs i fornybar energi av Statsforvaltaren Vestland