Beredskapsleiing

Den kommunale beredskapsleiinga har ansvar for å koordinere Høyanger kommune sine ressursar i samband med større ulukker, naturkatastrofer, svikt i viktige samfunnsfunksjonar m.m.

 
 

Beredskapsleiinga vert kalla saman dersom det oppstår hendingar/situasjonar som den ordinære redningstenesta (brannvesen, ambulanse, politi) treng hjelp til å handtere.

Beredskapsleiinga i Høyanger kommune vil samlast rastk dersom behov.

Rådmann Kjellaug Ekse Brekkhus  952 57 725
Ordførar Petter Sortland   911 64 546 
Kommunalsjef helse og omsorg Ingun Indrebø  478 90 705
Leiar for eining drift og vedlikehald Olav Nordgulen  992 06 416
Politisk sekretær Rita Flaten  905 93 415
   
 

Kontakt

Rådmann
  • Tlf: 57 71 15 11
  • Mob: 952 57 725
  • E-post: