Beredskapsleiing

Den kommunale beredskapsleiinga har ansvar for å koordinere Høyanger kommune sine ressursar i samband med større ulukker, naturkatastrofer, svikt i viktige samfunnsfunksjonar m.m.

 
 

Beredskapsleiinga vert kalla saman dersom det oppstår hendingar/situasjonar som den ordinære redningstenesta (brannvesen, ambulanse, politi) treng hjelp til å handtere.

Beredskapsleiinga i Høyanger kommune vil samlast rastk dersom behov.

Konstituert rådmann Kjell Ese  918 19 910 
Ordførar Petter Sortland   911 64 546 
Ass. rådmann Kjell Ese  918 19 910 
Leiar for eining drift og vedlikehald Olav Nordgulen  992 06 416
Politisk sekretær Rita Flaten  905 93 415
   
 
Publisert av Ingrid Fureli. Sist endra 29.01.2018

Kontakt

bilde av personen: Kjell Ese
Assisterande rådmann, kommunalsjef helse og omsorg
  • Tlf: 57 71 15 37
  • Mob: 918 19 910
  • E-post: