Beredskapsleiing

Den kommunale beredskapsleiinga har ansvar for å koordinere Høyanger kommune sine ressursar i samband med større ulukker, naturkatastrofer, svikt i viktige samfunnsfunksjonar m.m.

 
 

Beredskapsleiinga vert kalla saman dersom det oppstår hendingar/situasjonar som den ordinære redningstenesta (brannvesen, ambulanse, politi) treng hjelp til å handtere.

Beredskapsleiinga i Høyanger kommune vil samlast rastk dersom behov.

Rådmann Arve Varden 992 19 352 
Ordførar Petter Sortland  911 64 546 
Ass. rådmann Kjell Ese 918 19 910 
HMS-leiar Olav Nordgulen 992 06 416
Politisk sekretær Rita Flaten 905 93 415
   
 
Publisert av Ingrid Fureli. Sist endra 12.08.2016 av Ingrid Fureli

Kontakt

bilde av personen: Arve Varden
Rådmann

 

 
 
Login for redigering