Beredskapsleiing

Den kommunale beredskapsleiinga har ansvar for å koordinere Høyanger kommune sine ressursar i samband med større ulukker, naturkatastrofer, svikt i viktige samfunnsfunksjonar m.m.

 
 

Beredskapsleiinga vert kalla saman dersom det oppstår hendingar/situasjonar som den ordinære redningstenesta (brannvesen, ambulanse, politi) treng hjelp til å handtere.

Beredskapsleiinga i Høyanger kommune vil samlast rastk dersom behov.

Rådmann Arve Varden  992 19 352 
Ordførar Petter Sortland   911 64 546 
Ass. rådmann Kjell Ese  918 19 910 
Leiar for eining drift og vedlikehald Olav Nordgulen  992 06 416
Politisk sekretær Rita Flaten  905 93 415
   
 
Publisert av Ingrid Fureli. Sist endra 03.05.2017 av Anita Taftø

Kontakt

bilde av personen: Arve Varden
Rådmann

 

 
 
Login for redigering