Koronavirus - Covid 19

Status pr 21.01.2021: Ein påvist smitta, arbeidsinnvandrar. Den smitta sit i isolasjon. 

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre!
 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Oppmoding til tilsette

Høyanger kommune kjem med følgande oppmoding til sine tilsette:

FHI melder at det i løpet av sist veke blei meldt 1 686 tilfelle av covid-19, som er ei auke på 79 prosent frå veke 42. Dette er ei tydeleg auke i rapporterte smittetilfelle. 
Utdrag frå rapporten viser ei auke i dei fleste fylke og aldersgruppe, talet er aukande og den mest vanlege smittestaden er mest truleg frå eigen husstand, private arrangement, skular og universitet. 
Les heile rapporten frå FHI her

1. Kommunen ønskjer med bakgrunn i dette at tilsette må følgje dei nye råda frå Helsedirektoratet: 
At ein i eigen heim, hage eller hytte ikkje bør ha fleire enn fem gjester i tillegg til dei som bur i bustaden og avgrense tal personar ein er samen med i sosiale samanhengar. Ein bør altså ikkje vere saman med stadig nye personar frå dag til dag i løpet av ei veke. Her kan du lese meir om råda frå Helsedirektoratet

2. Vi ber tilsette unngå å reise til, og få besøk av personar som kjem frå, raude område.
 
Takk for at du hjelper til med å hindre smitte!

Mvh
Kristine B. Longfellow
Kommuneoverlege